Siirry hakuun ja työkalulinkkeihin
Siirry osion navigaatioon
Siirry päänavigaatioon

Edut ja palvelut

1. Edunvalvonta

Aikakausmedia (Aikakauslehtien liitto) on Medialiiton jäsen. Viestintäalan yleinen edunvalvonta hoidetaan yhteistyössä Medialiiton kanssa. Aikakausmedian liittojohtaja vastaa aikakauslehtien erityisintresseihin liittyvästä edunvalvonnasta.

Keskeiset edunvalvonta-alueet ovat

 • verotus
 • viestintälainsäädäntö
 • tekijänoikeudet
 • toimituksellinen ja kaupallinen sananvapaus
 • tietosuoja
 • kuluttajansuoja ja kilpailuoikeus.


2. Aikakausmedia markkinoi koko alaa

 • Mediapäättäjille kohdistetussa kattomarkkinoinnissa tuodaan esiin aikakauslehden vahvuudet osana mediamixiä.
 • Kattokampanjoiden mainosaineistot ovat veloituksetta jäsenlehtien käytettävissä.
 • Aihealueen mukaisesti kohdistettuihin tutkimusten julkistustilaisuuksiin osallistuvat jäsenkustantajien lisäksi mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien edustajat.
 • Henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa viestitään aikakauslehtien ajankohtaisista näkymistä.
 • Kuukauden aikkarimainos -kisa julkaistaan10 kertaa vuodessa M&M-lehdessä. Voittaja ratkeaa yleisöäänestyksessä.
 • Vuoden parhaat aikakakauslehtimainokset -julkaisu vuosittain painettuna ja diginä. Kooste Kuukauden aikkaraimainoskisan parhaista mainoksista.
 • Vuoden aikakauslehtimainos valitaan kaikkien M&M äänestyksessä mukana olleiden ehdokkaiden joukosta. Vuoden aikakauslehtimainostajan valitsee Mediamyyntiryhmä. Molemmat palkinnot jaetaa Editgaalassa.
 • Editkilpailu (toimitukselliset ja mainonnalliset sarjat). Tavoitteena on palkita alan medioita ja tekijöitä sekä kannustaa kehittämään entistä paremmin kohderyhmät huomioivaa sisältöä.Tulosten julkistus on Editgaalassa.
 • Editgaala. Pääkohderyhmänä jäsenkustantajien ja  -julkaisijoiden lehtien tekijät sekä mediapäättäjät.
 • AJANKUVA-lehti. Lähetetään jäsenille ja mediapäättäjille Editkilpailun voittajien julkistamisen jälkeen.
 • Aikakausmedian nettipalvelu, www.aikakausmedia.fi (integroitu Aikakausmedia ADS Oy:n palveluihin) ja jäsentietokanta: ajantasaista tietoa alan perusfaktoista ja ajankohtaisista uutisista suomeksi ja englanniksi.
 • Mediakorttitietopankki: mediakortit liiton nettipalvelussa (erillismaksu) ja Aikakausmedia ADS:n sivuilla. Reaaliaikaisesti päivittyvät tiedot meditoimistoille. Jäsenillä jatkuva päivitysmahdollisuus. Myös linkitys mahdollista jäsenen omille sivuille, jolloin on vain yksi paikka, missä ylläpitää ajantasainen mediatieto.
 • Aikakausmedia ADS Oy (erillismaksu) ilmoitusaineistojen siirtojärjestelmä, ilmoitustilavarausjärjestelmä ja mediakorttitietojen välitys mediatoimistoille

3. Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan painopiste on mediamyynnin tukemisessa. Vuosittain teetetään 4-8 omaa ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettua tutkimusprojektia.

Tärkeimpiä liiton Tutkimusryhmässä kehitettyjä tutkimustyyppejä ovat

 • Vaikuttavuustutkimukset, joissa annetaan vastauksia kysymykseen,  miksi tietyt mainokset saavat parhaita huomioarvoja. Tutkimuksia on tehty jo viidellä eri toimialalla.
 • Maksimoi Mixisi -casetutkimukset, joissa tutkitaan aikakauslehden merkitystä ja roolia monimediakampanjoissa.
 • Ammatti- ja järjestölehdille räätälöity, erittäin kustannustehokas ADAM -tutkimuskokonaisuus.  Hintaetu vain jäsenlehdille.
 • Asiakaslehdille kehitetty, erittäin kustannustehokas ASSI -tutkimuskokonaisuus. Hintaetu vain jäsenlehdille.
 • Huomioarvomittausyhteenvedot useampien kustantajien omista tutkimuksista.

Yhteistutkimuksia ulkopuolisten tahojen kanssa ovat esimerkiksi

 • Kansallinen Mediatutkimus (KMT) ja sen yhteyteen räätälöidyt aikakauslehtien omat,  mainontaan liittyvät kysymykset
 • Yleisön suhtautuminen mainontaa, joka toteutetaan yhteistyössä Mainonnan Neuvottelukunnan kanssa.
 • Yhteistyössä Itella ja Sanomalehtien Liiton kanssa toteutettava monivuotinen projekti: Printtimedian tulevaisuus ja Yhteisöllistyvä media.

Viimeisimpiä liiton tutkimuksia:

 • WROOM -hyvä automainonta aikakauslehdissä
 • WAU -hyvä siustusmainosta aikakauslehdissä
 • CHIC -hyvä pukeutumismainonta aikakauslehdissä
 • JESS -hyvä  hyvinvointimainonta aikakauslehdissä
 • NAM -hyvä elintarvikemainonta aikakauslehdissä
 • Tehocasetutkimukset kuudesta eri brändistä
 • Huomioarvomittaus yhdeksältä toimialalata
 • KMT: aikakauslehtien lukuajat ja mainonnan vaikuttavuus

Tutkimusraportit ovat jäsenistön käytettävissä markkinointi- ja myyntityössä. Raportit sivustomme Tietoja ja tutkimuksia -osoissa.

4. Koulutus

 • vain jäsenille kohdennetut koulutustilaisuudet sekä tietoiskut ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät lehden sisältöön, ulkoasuun, trendeihin ja uusiin asioihin, digitaalisuuteen sekä lehden liiketoimintaan. Lisäksi järjestetään vuosittainen yhteinen, maksuton tilaisuus yhdessä päätoimittajyhdistyksen (APY) ja Helsingin Seudun Journalistien (aikauslehtitoimittajat) kanssa. Aikakausmedia järjestää yhteistyössä Medialiiton muiden jäsenliittojen kanssa vuosittaisen Mediapäivä.
 •  alan perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen yhdessä aikakauslehtialan muiden järjestöjen kanssa.

5. Aikakauslehti opinnoissa -toiminta

 • koulujen ja oppilaitosten viestintäpalvelu (alennusjärjestelmä lehtitilauksista, tietopaketit, tiedotteet, koulutustilaisuudet)
 •  opetusmateriaalien tuottaminen (tehtävistöt, pedagogiset julkaisut, artikkelipankki tehtävineen)
 • aikakauslehtien näkyvyys mediakasvatuksen opetuksen suunnittelussa

6. Viestintä

 • sähköinen jäsentiedotus: Aikakausmedian uutiskirje jäsenille Ajankohtaista aikakauslehdistä. Aiheina koulutus, Editkilpailu, tapahtumat, tutkimustulokset, alan kehitys ja uutiset, edunvalvonta, talous-, hallinto- ja jakeluasiat jne.

        > kaikille avoimet sivut: monipuolista tietoa aikakauslehdistä; mediakorteista uutisiin ja tutkimustietoon

> vain jäsenten käyttöön tarkoitettu sivusto: tietopankki, jossa mm.

 • asiakirja- ja sopimusmalleja, lainsäädäntötietoa, kansainvälisiä asioita.

 • Yrityskohtainen maksuton neuvonta ja muu palvelu jäsenille, jotka ovat myös Medialiiton jäseniä
 • sidosryhmäviestintä: Uutiskirje Ajankohtaista aikakausmedioista; sähköinen uutiskirje mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisille, kohderyhmänä erityisesti mainos- ja mediatoimistot. Myös liiton jäsenet saavat uutiskirjeen halutessaan.
 • viestintä tiedotusvälineille: tiedotteet, sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, SlideShare, Linkedin)
 • julkaisut: toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, Ajankuva-lehti

7. Muut jäsenpalvelut

 • Juridinen neuvonta (tekijänoikeudet, sopimusjuridiikka) sisältyy jäsenmaksuun. Laajemmat toimeksiannot erillisveloituksella.
 • Aikakauslehtialan erityiskysymykset
 • Lehdistökortti (erillismaksu): jäsenlehtien toimitustyöhön osallistuville henkilöille. Kortti oikeuttaa etuisuuksiin tietyissä liikennevälineissä, messuilla jne.

 • Mediakortti nettipalvelussa, erillisestä maksusta.

8. Kansainvälinen toiminta

Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • Maailmanjärjestö FIPP (International Federation of Periodical Publishers)
 • EU-järjestö EMMA  (European Magazine Media Association)


Haku ja sivuston työkalut
Linkit / Ota yhteyttä /

Yhteystiedot

Aikakausmedia
Käyntiosoite: Eteläranta 10,
00131 Helsinki


Postiosoite: PL 185, 00131 Helsinki
Sähköposti:
Puhelin: (09) 2287 7280

Laskutusosoite

Facebook

Twitter
Instagram

Henkilöstön yhteystiedot
Anna palautetta

Palvelut

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa.

Mediakortit.fi
Tiedot ja monipuoliset hakumahdollisuudet yli 200 aikakauslehdestä.

Koulujen lehtitilaukset
Tilaa koulullesi aikakauslehtiä alennettuun hintaan.

Jäsenluettelo
Jäsenkustantajien ja lehtien yhteystiedot.

Jäsenextranet
Jäsenten oma palvelu sisältää muun muassa tietoa tapahtumista.

Aikakausmedia ADS Oy

Aikakauslehtien liiton omistama yritys, jonka palveluja käyttävät niin pienet kuin suuretkin aikakauslehtikustantajat.

Ilmoitusvarausjärjestelmä
Ilmoitusaineistojen välitys- ja tarkitusjärjestelmä
Mediatietojen jakelujärjestelmä

Siirry Aikakausmedia ADS Oy:n sivuille