Siirry hakuun ja työkalulinkkeihin
Siirry osion navigaatioon
Siirry päänavigaatioon

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely Aikakauslehtien liiton toiminnassa

Aikakausmedia ry noudattaa henkilötietojen käsittelyssä kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla kuvataan säännöt ja periaatteet, joilla henkilötietoja Aikakausmedia ry:n toiminnassa käsitellään. Sivu on päivitetty 25.5.2018.

Käsiteltävän henkilötiedot ja käsittelyn tarkoitus

Aikakausmedia ry käsittelee jäsenyrityksiä edustavien henkilöiden yhteystietoja tarjotakseen jäsenpalveluja sekä liiton toimialalla merkittävien sidosryhmien edustajien yhteystietoja suorittaakseen edunvalvontatehtäväänsä. Aikakausmedia järjestää koulutustilaisuuksia ja tuottaa julkaisuja, joiden markkinoimiseksi se käsittelee liiton kohderyhmiin kuuluvien yhteystietoja suoramarkkinointitarkoituksessa. Kaikki henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti Aikakausmedian oikeutettuun etuun rekisterinpitäjänä.

Aikakausmedian julkaisemia painettuja ja sähköisiä medioita varten henkilötietoja käsitellään lisäksi tietosuojalain 27 §:n mukaisessa journalistisessa tarkoituksessa.

Aikakausmedia ry toimii yhteisessä toimistossa Medialiiton ja sen toisten jäsenliittojen, Graafisen Teollisuuden, Sanomalehtien Liiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen kanssa. Medialiitto tuottaa palveluja Aikakausmedialle ja toimii henkilötietojen käsittelijänä myös sen lukuun.

Henkilötietojen luovuttaminen

Aikakausmedia ry huolehtii, että kaikki henkilötietoja sen lukuun käsittelevät palveluntarjoavat noudattavat voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tapaa henkilötietojen käsittelijöinä.

Aikakausmedia ei säännönmukaisesti luovuta henkilötietoja muille rekisterinpitäjille. Aikakausmedia voi kuitenkin kampanjakohtaisesti luovuttaa tietoja jäsenyrityksilleen suoramarkkinointitarkoituksiin. Tästä informoidaan aina erikseen kunkin tällaisen kampanjan yhteydessä.

Käsittelyn lopettaminen

Jäsenpalvelu- ja edunvalvontatarkoituksessa tehty henkilötietojen käsittely lopetetaan, kun henkilö ei työskentele jäsenen eikä liiton edunvalvontatehtävän kannalta tärkeän sidosryhmäorganisaation palveluksessa. Suoramarkkinointia varten kerättyjen henkilötietojen käsittely lopetetaan viimeistään, kun henkilö ei ole neljän viimeksi kuluneen vuoden aikana osallistunut Aikakausmedian järjestämiin tapahtumiin tai tilannut liiton julkaisuja.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet halutessaan mm. tarkistaa ja tarvittaessa oikaista Aikakausmedian käsittelemät itseään koskevat tiedot. Oikeudet eivät koske journalistisessa tarkoituksessa tehtyä käsittelyä.

Käsittelyn periaatteet

Aikakausmedia käsittelee henkilötietoa ainoastaan edellä mainittujen tarkoitusten edellyttämässä laajuudessa ja huolehtii riittävästä tietoturvan tasosta. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle eikä niiden perusteella tehdä automaattista profilointia.

Yhteyshenkilö

Aikakausmedia ry:n yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Mikko Hoikka, 040 186 3503.


Haku ja sivuston työkalut
Linkit / Ota yhteyttä /

Yhteystiedot

Aikakausmedia
Käyntiosoite: Eteläranta 10,
00131 Helsinki


Postiosoite: PL 185, 00131 Helsinki
Sähköposti:
Puhelin: (09) 2287 7280

Laskutusosoite

Facebook

Twitter
Instagram

Henkilöstön yhteystiedot
Anna palautetta

Palvelut

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa.

Mediakortit.fi
Tiedot ja monipuoliset hakumahdollisuudet noin 200 aikakauslehdestä.

Koulujen lehtitilaukset
Tilaa koulullesi aikakauslehtiä alennettuun hintaan.

Jäsenluettelo
Jäsenkustantajien ja lehtien yhteystiedot.

Jäsenextranet
Jäsenten oma palvelu sisältää muun muassa tietoa tapahtumista.

Aikakausmedia ADS Oy

Aikakausmedia ry:n omistama yritys, jonka palveluja käyttävät niin pienet kuin suuretkin aikakauslehtikustantajat.

Ilmoitusvarausjärjestelmä
Ilmoitusaineistojen välitys- ja tarkitusjärjestelmä
Mediatietojen jakelujärjestelmä

Siirry Aikakausmedia ADS Oy:n sivuille