Haku
page shape 1 page shape 2 page shape 3

Kansallinen Mediatutkimus

Aikakausmedioiden kokonaistavoittavuus, lukijamäärät, lukuajat, mainontatietoa, tietoa lukijoiden kiinnostuksen kohteista sekä ja medioiden käytöstä hankintapäätöksissä.

Kokonaistavoittavuus, lukijamäärät ja digitaalinen tavoittavuus

Kokonaistavoittavuus, lukijamäärät ja digitaalinen tavoittavuus

Printtimedian virallinen valuutta on lukijaestimaatti, joka kertoo lehden keskimääräisen numeron lukijoiden määrän. Kokonaistavoittavuusluvuissa on otettu huomioon myös lehden digitaaliset kanavat.

Aikakauslehtien lukuajat ja lukemiskerrat

Aikakauslehtien lukuajat ja lukemiskerrat

Lukuminuuteilla tarkoitetaan aikaa, jonka lukija käyttää yhden lehden numeron lukemiseen tai selailemiseen.

Mainonnan ja lukemisen väittämiä

Mainonnan ja lukemisen väittämiä

81 % suomalaisista saa tietoa harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan alan erikoislehdestä. 44 % on ostanut tuotteita aikakauslehdessä näkemänsä mainoksen perusteella.

Medioiden käyttö hankintapäätöksissä

Medioiden käyttö hankintapäätöksissä

KMT:ssa pyydettiin vastaajia kertomaan, mistä kanavista saavat ideoita ja vinkkejä erilaisten tuotteiden ja palveluiden hankintaan. Raportissa kerrotaan myös top-lehdet sen mukaan, minkä lehden lukijoilla on eniten ostoaikeita kustakin tuoteryhmästä.

Lukijoiden kiinnostuksen kohteet ja profiloivimmat lehdet

Lukijoiden kiinnostuksen kohteet ja profiloivimmat lehdet

Aikakauslehtien avulla on helppo tavoittaa erilaisista aiheista kiinnostuneita kuluttajia kustannustehokkaasti. Tähän osioon on kerätty tietoa kiinnostuksen kohteen mukaan profiloivimmista lehdistä.

Peiton kertymä aikakauslehdissä

Peiton kertymä aikakauslehdissä

Tavoitettujen lukijoiden määrä kasvaa, kun mainos julkaistaan useammassa kuin yhdessä numerossa. Esitykseen on koottu aikakauslehtien keskimääräiset peiton kertymät eri toistomäärillä sekä lehtikohtaiset kertymät KMT-lehdiltä.

Blogien säännöllinen seuraaminen

Blogien säännöllinen seuraaminen

Yli 15-vuotiaista suomalaisista 1 903 000 eli 44 % seuraa jonkin aihealueen blogia säännöllisesti. Useimmiten seurataan politiikkaa ja yhteiskuntaa, hyvinvointia ja terveyttä sekä liikuntaa ja urheilua käsitteleviä blogeja. Blogien seuraajien keski-ikä on 50 vuotta.

×

Haku: