Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Alla olevassa taulukossa digitaalinen mainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, eli esimerkiksi aikakauslehtimainonnan määrässä mukana on printtimainonta lehtiryhmittäin eriteltynä sekä digitaalinen mainonta kaikissa aikakauslehdissä yhteensä.

Aikakausmedioiden (painetuissa ja digitaalisissa kanavissa) mediamyynti vuonna 2022 oli 60,1 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
2022
milj.eur
Muutos,
%
Osuus,
%
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
322,6 -3,3 24,3
Sanomalehdet, painettu 176,9 -7,2 13,3
Kaupunkilehdet, painettu 32,7 -9,4 2,5
Sanoma- ja kaupunkilehdet digitaalinen 113,0 +5,8 8,5
Aikakauslehdet yhteensä 60,1 -7,3 4,5
Yleisölehdet, painettu 15,0 -4,8 1,1
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 25,0 -11,3 1,9
Asiakaslehdet, painettu 6,8 -11,6 0,5
Aikakauslehdet digitaalinen
13,3 +1,0
1,0
Televisio yhteensä 255,3 -1,8 19,2
Televisio
221,2 -2,8
16,7
Televisio, online
34,1 +4,8
2,6
Radiomainonta yhteensä
71,2 +5,1 5,4
Radio 67,9
+3,6
5,1
Radio, online 3,2
+48,7
0,2
Verkkomainonta 536,2 +11,1 40,4
Luokitellut verkkomediat 68,7 +2,0 5,2
Muu verkkomediat 9,4 -4,1 0,7
Sosiaalinen media 227,1 +16,7 17,1
Hakusanamainonta 231,0 +9,6 17,4
Elokuva 4,7 +76,8 0,4
Ulko- ja liikennemainonta
77,8 +20,7 5,9
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1327,9 +4,1 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku- ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2023


Alla olevassa taulukossa digitaalista mainontaa ei ole sisällytetty eri mediaryhmiin, vaan esimerkiksi aikakauslehtien digimainonnan luvut sisältyvät kohtaan "verkkomainonta", josta näkyy myös tarkempi erittely verkkomainontatyyppien välillä.

Painettujen aikakauslehtien mediamyynti (ilman digitaalisen mediamyynnin euroja) vuonna 2022 oli 46,8 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä,
Digitaalinen mainonta omana mediaryhmänään
2022
milj. eur
Muutos,
%
Osuus, %
Mainonta painetussa mediassa
256,4
-7,9
19,3
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
209,6 -7,6 15,8
Sanomalehdet, painettu 176,9 -7,2 13,3
Kaupunki- ja noutolehdet, painettu 32,7 -9,4 2,5
Aikakauslehdet yhteensä 46,8 -9,4 3,5
Yleisölehdet, painettu 15,0 -4,8 1,1
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 25,0 -11,3 1,9
Asiakaslehdet, painettu 6,8 -11,6 0,5
Mainonta sähköisessä mediassa
993,7 +6,5 74,8
Televisio yhteensä 221,2 -2,8 16,7
Radiomainonta yhteensä
67,9 +3,6 5,1
Verkkomainonta 699,8 +9,8 52,7
Display 148,6 +2,1 11,2
Outstream video 4,6 +13,4 0,3
Instream video 32,1 +12,7 2,4
Luokiteltu ilmoittelu 52,7 +5,4 4,0
Muu mainosmuoto 3,7 -1,9 0,3
Some 227,1 +16,7 17,1
Hakusanamainonta 231,0 +9,6 17,4
Elokuva 4,7 +76,8 0,4
Ulko- ja liikennemainonta 77,8 +20,7 5,9
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1327,9 +4,1 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2023

×

Haku: