Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Alla olevassa taulukossa digitaalinen mainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, eli esimerkiksi aikakauslehtimainonnan määrässä mukana on printtimainonta lehtiryhmittäin eriteltynä sekä digitaalinen mainonta kaikissa aikakauslehdissä yhteensä.

Aikakausmedioiden (painetuissa ja digitaalisissa kanavissa) mediamyynti vuonna 2023 oli 53,5 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
2023
milj.eur
Muutos,
%
Osuus,
%
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
297,7 -8,1 22,3
Sanomalehdet, painettu 154,1 -12,9 11,5
Kaupunkilehdet, painettu 30,7 -6,0 2,3
Sanoma- ja kaupunkilehdet digitaalinen 112,9 -1,4 8,5
Aikakauslehdet yhteensä 53,5 -10,9 4,0
Yleisölehdet, painettu 12,2 -19,1 0,9
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 22,4 -10,3 1,7
Asiakaslehdet, painettu 5,7 -16,3 0,4
Aikakauslehdet digitaalinen
13,2 -0,2
1,0
Televisio yhteensä 247,2 -3,2 18,5
Televisio
212,1 -4,1
15,9
Televisio, online
35,1 2,9
2,6
Radiomainonta yhteensä
71,1 -0,1 5,3
Radio 66,4
-2,2
5,0
Radio, online 4,7
44,9
0,3
Verkkomainonta 537,7 0,2 40,3
Luokitellut verkkomediat 63,7 -8,4 4,8
Muu verkkomediat 8,4 -9,0 0,6
Sosiaalinen media 230,3 1,5 17,2
Hakusanamainonta 235,3 1,9 17,6
Elokuva 5,9 25,5 0,4
Ulko- ja liikennemainonta
84,6 8,7 6,3
Messumainonta
38,1
0,0
2,9
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1335,9 -2,4 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa.
Haku- ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja.

Lähde: Kantar, IAB Finland, 2024


Alla olevassa taulukossa digitaalista mainontaa ei ole sisällytetty eri mediaryhmiin, vaan esimerkiksi aikakauslehtien digimainonnan luvut sisältyvät kohtaan "verkkomainonta", josta näkyy myös tarkempi erittely verkkomainontatyyppien välillä.

Painettujen aikakauslehtien mediamyynti (ilman digitaalisen mediamyynnin euroja) vuonna 2023 oli 40,3 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä,
Digitaalinen mainonta omana mediaryhmänään
2023
milj. eur
Muutos,
%
Osuus, %
Mainonta painetussa mediassa
225,1
-12,2
16,9
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
184,8 -11,8 13,8
Sanomalehdet, painettu 154,1 -12,9 11,5
Kaupunki- ja noutolehdet, painettu 30,7 -6,0 2,3
Aikakauslehdet yhteensä 40,3 -14,0 3,0
Yleisölehdet, painettu 12,2 -19,1 0,9
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 22,4 -10,3 1,7
Asiakaslehdet, painettu 5,7 -16,3 0,4
Mainonta sähköisessä mediassa
988,1 -0,8 74,0
Televisio yhteensä 212,1 -4,1 15,9
Radiomainonta yhteensä
66,4 -2,2 5,0
Verkkomainonta 703,6 0,2 52,7
Display 144,1 -3,9 10,8
Outstream video 4,4 -5,0 0,3
Instream video 34,1 6,2 2,6
Luokiteltu ilmoittelu 50,0 -6,5 3,7
Muu mainosmuoto 5,4 44,9 0,4
Some 230,3 1,5 17,2
Hakusanamainonta 235,3 1,9 17,6
Elokuva 5,9 25,5 0,4
Ulko- ja liikennemainonta 84,6 8,7 6,3
Messumainonta
38,1
0,0
2,9
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1335,9 -2,4 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa.
Haku ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja.
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2024

×

Haku: