Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Alla olevassa taulukossa digitaalinen mainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, eli esimerkiksi aikakauslehtimainonnan määrässä mukana on printtimainonta lehtiryhmittäin eriteltynä sekä digitaalinen mainonta kaikissa aikakauslehdissä yhteensä.

Aikakausmedioiden (painetuissa ja digitaalisissa kanavissa) mediamyynti vuonna 2021 oli 64,7 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
2021
milj.eur
Muutos,
%
Osuus,
%
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
333,5 +8,6 26,1
Sanomalehdet, painettu 190,6 +3,0 14,9
Kaupunkilehdet, painettu 36,1 +1,2 2,8
Sanoma- ja kaupunkilehdet digitaalinen 106,8 +23,7 8,4
Aikakauslehdet yhteensä 64,7 -0,4 5,1
Yleisölehdet, painettu 15,7 -5,9 1,2
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 28,2 +1,6 2,2
Asiakaslehdet, painettu 7,7 -11,5 0,6
Aikakauslehdet digitaalinen
13,1 +10,5
1,0
Televisio yhteensä 260,1 +9,7 20,4
Televisio
227,5 +9,1
17,8
Televisio, online
32,6 +13,8
2,6
Radiomainonta yhteensä
67,7 +18,4 5,3
Radio 65,6
+17,8
5,1
Radio, online 2,2
+37,9
0,2
Verkkomainonta 482,6 +20,5 37,8
Luokitellut verkkomediat 67,3 +12,0 5,3
Muu verkkomediat 9,8 +18,2 0,8
Sosiaalinen media 194,6 +29,6 15,3
Hakusanamainonta 210,8 +16,0 16,5
Elokuva 2,6 -4,8 0,2
Ulko- ja liikennemainonta
64,5 +15,5 5,1
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1275,8 +13,4 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku- ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2022


Alla olevassa taulukossa digitaalista mainontaa ei ole sisällytetty eri mediaryhmiin, vaan esimerkiksi aikakauslehtien digimainonnan luvut sisältyvät kohtaan "verkkomainonta", josta näkyy myös tarkempi erittely verkkomainontatyyppien välillä.

Painettujen aikakauslehtien mediamyynti (ilman digitaalisen mediamyynnin euroja) vuonna 2021 oli 51,6 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä,
Digitaalinen mainonta omana mediaryhmänään
2021
milj. eur
Muutos,
%
Osuus, %
Mainonta painetussa mediassa
278,3
+1,6
21,8
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
226,7 +2,7 17,8
Sanomalehdet, painettu 190,6 +3,0 14,9
Kaupunki- ja noutolehdet, painettu 36,1 +1,2 2,8
Aikakauslehdet yhteensä 51,6 -2,9 4,0
Yleisölehdet, painettu 15,7 -5,9 1,2
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 28,2 +1,6 2,2
Asiakaslehdet, painettu 7,7 -11,5 0,6
Mainonta sähköisessä mediassa
932,9 +17,2 73,1
Televisio yhteensä 227,5 +9,1 17,8
Radiomainonta yhteensä
65,6 +17,8 5,1
Verkkomainonta 637,3 +20,5 50,0
Display 145,5 * 11,4
Outstream video 4,1 * 0,3
Instream video 28,5 +17,3 2,2
Luokiteltu ilmoittelu 50,0 +21,7 3,9
Muu mainosmuoto 3,8 +33,8 0,3
Some 194,6 +29,6 15,3
Hakusanamainonta 210,8 +16,0 16,5
Elokuva 2,6 -4,8 0,2
Ulko- ja liikennemainonta 64,5 +15,5 5,1
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1275,8 +13,4 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
*Outstrem eroteltu Displaysta tammikuusta 2021 alkaen, näiden osalta muutos-% eivät ole vertailukelpoisia.

Lähde: Kantar, IAB Finland, 2022

×

Haku: