Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Alla olevassa taulukossa digitaalinen mainonta on sisällytetty eri mediaryhmiin, eli esimerkiksi aikakauslehtimainonnan määrässä mukana on printtimainonta lehtiryhmittäin eriteltynä sekä digitaalinen mainonta kaikissa aikakauslehdissä yhteensä.

Aikakausmedioiden (painetuissa ja digitaalisissa kanavissa) mediamyynti vuonna 2020 oli 65 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä
Digitaalinen mainonta sisällytetty eri mediaryhmiin
2020
milj.eur
Muutos,
%
Osuus,
%
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
307,1 -21,2 27,3
Sanomalehdet, painettu 185,1 -24,8 16,4
Kaupunkilehdet, painettu 35,7 -32,5 3,2
Sanoma- ja kaupunkilehdet digitaalinen 86,3 -4,7 7,7
Aikakauslehdet yhteensä 65,0 -15,9 5,8
Yleisölehdet, painettu 16,7 -27,0 1,5
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 27,8 -16,3 2,5
Asiakaslehdet, painettu 8,7 -11,3 0,8
Aikakauslehdet digitaalinen
11,9 +4,0
1,1
Televisio yhteensä 237,1 -7,6 21,0
Televisio
208,5 -9,2
18,5
Televisio, online
28,6 +6,5
2,5
Radiomainonta yhteensä
57,2 -19,5 5,1
Radio 55,6
-20,2
4,9
Radio, online 1,6
+13,4
0,1
Verkkomainonta 399,7 +3,4 35,5
Luokitellut verkkomediat 59,5 -9,3 5,3
Muu verkkomediat 8,3 -5,8 0,7
Sosiaalinen media 150,2 +8,4 13,3
Hakusanamainonta 181,7 +4,7 16,1
Elokuva 2,8 -64,6 0,2
Ulko- ja liikennemainonta
56,8 -29,0 5,0
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1125,7 -11,3 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku- ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2021


Alla olevassa taulukossa digitaalista mainontaa ei ole sisällytetty eri mediaryhmiin, vaan esimerkiksi aikakauslehtien digimainonnan luvut sisältyvät kohtaan "verkkomainonta", josta näkyy myös tarkempi erittely verkkomainontatyyppien välillä.

Painettujen aikakauslehtien mediamyynti (ilman digitaalisen mediamyynnin euroja) vuonna 2020 oli 53,1 miljoonaa euroa.

Mediamainonnan kehitys (milj. euroa, käyvin hinnoin)

Mediamainonnan määrä,
Digitaalinen mainonta omana mediaryhmänään
2020
milj. eur
Muutos,
%
Osuus, %
Mainonta painetussa mediassa
273,9
-24,9
24,3
Sanoma- ja kaupunkilehdet yhteensä
220,7 -26,2 19,6
Sanomalehdet, painettu 185,1 -24,8 16,4
Kaupunki- ja noutolehdet, painettu 35,7 -32,5 3,2
Aikakauslehdet yhteensä 53,1 -19,3 4,7
Yleisölehdet, painettu 16,7 -27,0 1,5
Ammatti- ja järjestölehdet, painettu 27,8 -16,3 2,5
Asiakaslehdet, painettu 8,7 -11,3 0,8
Mainonta sähköisessä mediassa
795,0 -3,5 70,6
Televisio yhteensä 208,5 -9,2 18,5
Radiomainonta yhteensä
55,6 -20,2 4,9
Verkkomainonta 528,1 +2,2 46,9
Display ja Outstream video 128,6 -2,8 11,4
Instream video 24,3 +3,8 2,2
Luokiteltu ilmoittelu 40,6 -11,9 3,6
Muu mainosmuoto 2,8 -3,5 0,2
Some 150,2 +8,4 13,3
Hakusanamainonta 181,7 +4,7 16,1
Elokuva 2,8 -64,6 0,2
Ulko- ja liikennemainonta 56,8 -29,0 5,0
MEDIAMAINONTA YHTEENSÄ 1125,7 -11,3 100,0

Luvut perustuvat Kantarin kuukausiseurantaan ja erillistutkimukseen yhteistyössä media-alan liittojen kanssa. Aikakausmedia on tuottanut täydennysseurantatutkimusta lähinnä ammatti- ja järjestölehtimainonnasta. Haku ja somemainonnan määrän luvut ovat IAB Finlandin estimaatteja
Lähde: Kantar, IAB Finland, 2021

×

Haku: