Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

1. Edunvalvonta

Aikakausmedia ry on Medialiiton jäsen. Viestintäalan yleinen edunvalvonta hoidetaan yhteistyössä Medialiiton kanssa. Aikakausmedian johtaja vastaa aikakauslehtien erityisintresseihin liittyvästä edunvalvonnasta.

Keskeiset edunvalvonta-alueet ovat

 • verotus
 • viestintälainsäädäntö
 • tekijänoikeudet
 • toimituksellinen ja kaupallinen sananvapaus
 • tietosuoja
 • kuluttajansuoja ja kilpailuoikeus.


2. Aikakausmedia markkinoi koko alaa

 • Mediapäättäjille kohdistetussa kattomarkkinoinnissa tuodaan esiin aikakausmedioiden vahvuuksia ja erityispiirteitä.
 • Kattokampanjoiden mainosaineistot ovat veloituksetta jäsenlehtien käytettävissä.
 • Tunne tekijät -sarjassa tuodaan esiin alan osaajia ja osaamista.
 • #viikonaikkari-postauksissa nostetaan joka viikko esiin yksi ajankohtainen aikakausmedia.
 • Aihealueen mukaisesti kohdistettuihin tutkimusten julkistustilaisuuksiin osallistuvat jäsenkustantajien lisäksi mainos- ja mediatoimistojen sekä mainostajien edustajat.
 • Henkilökohtaisissa asiakastapaamisissa viestitään aikakauslehtien ajankohtaisista näkymistä.
 • Kuukauden aikkarimainos -kisa nostaa esiin vaikuttavaa aikakauslehtimainontaa ja sen tekijöitä.
 • Vuoden aikkarimainokset -julkaisu vuosittain painettuna ja diginä. Kooste Kuukauden aikkaraimainos -kisan parhaista mainoksista.
 • Editkilpailu (toimitukselliset ja mainonnalliset sarjat). Tavoitteena on palkita alan medioita ja tekijöitä sekä kannustaa kehittämään entistä paremmin kohderyhmät huomioivaa sisältöä. Tulosten julkistus on Editgaalassa.
 • Editgaala. Pääkohderyhmänä jäsenkustantajien ja  -julkaisijoiden lehtien tekijät sekä mediapäättäjät.
 • AJANKUVA-lehti. Lähetetään jäsenille ja mediapäättäjille Editkilpailun voittajien julkistamisen jälkeen.
 • Aikakausmedian nettipalveluwww.aikakausmedia.fi ja jäsentietokanta: ajantasaista tietoa alan faktoista ja ajankohtaisista uutisista.
 • Mediakorttitietopankki: mediakortit Aikakausmedian nettipalvelussa (erillismaksu). Reaaliaikaisesti päivittyvät tiedot meditoimistoille. Jäsenillä jatkuva päivitysmahdollisuus. Myös linkitys mahdollista jäsenen omille sivuille, jolloin on vain yksi paikka, missä ylläpitää ajantasainen mediatieto.
 • Aikakausmedia ADS Oy (erillismaksu) ilmoitusaineistojen siirtojärjestelmä, ilmoitustilavarausjärjestelmä ja mediakorttitietojen välitys mediatoimistoille.

3. Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminnan painopiste on mediamyynnin tukemisessa. Vuosittain teetetään omia ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettua tutkimusprojektia ja lisäksi vaikutetaan aktiivisesti alan yhteisiin tutkimuskokonaisuuksiin, joista tärkeimpänä Kansallinen Mediatutkimus (KMT).

Tärkeimpiä Aikakausmedian Tutkimusryhmässä kehitettyjä tutkimustyyppejä ovat

 • Aikakauslehtihetki, joissa tutkitaan aikakauslehden merkitystä ja roolia lukijan arjessa.
 • Ammatti- ja järjestölehdille räätälöity, erittäin kustannustehokas ADAM-tutkimuskokonaisuus.  Hintaetu vain jäsenlehdille.
 • Asiakaslehdille kehitetty, erittäin kustannustehokas ASSI-tutkimuskokonaisuus. Hintaetu vain jäsenlehdille.
 • Aikakauslehtimainonnan tietopankki kokoaa yhteen useiden kustantajien tutkimustietoa mainonnasta.
 • Aikakausmediat somessa -seuranta. Kuukausittain päivittyvä raportti aikakausmedioiden sometavoittavuudesta.
 • Vaikuttavuustutkimukset, joissa annetaan vastauksia kysymykseen, miksi tietyt mainokset saavat parhaita huomioarvoja. Tutkimuksia on tehty jo viidellä eri toimialalla.

Tutkimusraportit ovat jäsenistön käytettävissä markkinointi- ja myyntityössä.

4. Koulutus

 • vain jäsenille kohdennetut koulutustilaisuudet sekä tietoiskut ajankohtaisista aiheista, jotka liittyvät lehden sisältöön, ulkoasuun, trendeihin ja uusiin asioihin, digitaalisuuteen sekä lehden liiketoimintaan. Lisäksi järjestetään vuosittainen yhteinen, maksuton tilaisuus yhdessä päätoimittajyhdistyksen (APY) ja Helsingin Seudun Journalistien (aikauslehtitoimittajat) kanssa. Aikakausmedia järjestää yhteistyössä Medialiiton muiden jäsenliittojen kanssa vuosittaisen Mediapäivä.
 •  alan perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen yhdessä aikakauslehtialan muiden järjestöjen kanssa.

5. Aikakauslehdet mediakasvattajina -toiminta

 • koulujen ja oppilaitosten viestintäpalvelu (alennusjärjestelmä lehtitilauksista, tietopaketit, tiedotteet, koulutustilaisuudet)
 •  opetusmateriaalien tuottaminen (tehtävistöt, pedagogiset julkaisut, artikkelipankki tehtävineen)
 • aikakauslehtien näkyvyys mediakasvatuksen opetuksen suunnittelussa

6. Viestintä

 • sähköinen jäsentiedotus: Aikakausmedian uutiskirje jäsenille Ajankohtaista aikakauslehdistä. Aiheina koulutus, Editkilpailu, tapahtumat, tutkimustulokset, alan kehitys ja uutiset, edunvalvonta, talous-, hallinto- ja jakeluasiat jne.
 •  Nettipalvelu www.aikakausmedia.fi, jossa
  • kaikille avoimet sivut: monipuolista tietoa aikakauslehdistä; mediakorteista uutisiin ja tutkimustietoon
  • vain jäsenten käyttöön tarkoitettu sivusto: tietopankki, jossa mm. asiakirja- ja sopimusmalleja sekä lainsäädäntötietoa.
 • Yrityskohtainen maksuton neuvonta ja muu palvelu jäsenille, jotka ovat myös Medialiiton jäseniä
 • sidosryhmäviestintä: Uutiskirje Ajankohtaista aikakausmedioista; sähköinen uutiskirje mainonnan ja markkinoinnin ammattilaisille, kohderyhmänä erityisesti mainos- ja mediatoimistot. Myös Aikakausmedian jäsenet saavat uutiskirjeen halutessaan.
 • viestintä tiedotusvälineille: tiedotteet, sosiaalisen median kanavat (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, SlideShare, Linkedin)
 • julkaisut: toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, Ajankuva-lehti

7. Muut jäsenpalvelut

 • Juridinen neuvonta (tekijänoikeudet, sopimusjuridiikka) sisältyy jäsenmaksuun. Laajemmat toimeksiannot erillisveloituksella.
 • Aikakausmedia-alan erityiskysymykset
 • Lehdistökortti (erillismaksu): jäsenlehtien toimitustyöhön osallistuville henkilöille. Kortti oikeuttaa etuisuuksiin tietyissä liikennevälineissä, messuilla jne.

 • Mediakortti nettipalvelussa, erillisestä maksusta.

8. Kansainvälinen toiminta

Liitto on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:

 • Maailmanjärjestö FIPP (International Federation of Periodical Publishers)
 • EU-järjestö EMMA  (European Magazine Media Association)

Kysy lisää jäsenyydestä:
Johtaja Mikko Hoikka
040 186 3503
etunimi.sukunimi@aikakausmedia.fi

×

Haku: