Haku
Kuva: Shutterstock

Aikakausmedia ry:n hallitus on 12.2.2016 hyväksynyt seuraavat kriteerit noudatettaviksi jäsenhakemusten käsittelyssä.

  1. Jäseneksi voi liittyä suomalainen tai Suomessa rekisteröity henkilö tai yhteisö, joka kustantaa tai julkaisee painettua tai sähköistä aikakauslehteä.

    Aikakauslehtien kustantamista liiketoimintanaan harjoittavat jäsenet ovat liiton kustantajajäseniä ja aikakauslehteä osana omaa yhdistys- tai yritysviestintäänsä julkaisevat jäsenet liiton julkaisijajäseniä.

  2. Jäsenyys ja jäsenedut koskevat kaikkia jäsenen kustantamia tai julkaisemia nämä jäsenkriteerit täyttäviä painettuja ja sähköisiä aikakauslehtiä. Kaikki jäsenen julkaisemat tai kustantamat journalistiset, nämä kriteerit täyttävät julkaisut on merkittävä liiton ylläpitämään toimituksellisten jäsenlehtien luetteloon.

    Kustantajajäsen voi kuitenkin jättää merkitsemättä luetteloon sellaisen asiakaslehden, jota kustantaja tai sen lehteä julkaiseva asiakasyritys ei pidä journalistisena tuotteena. Luetteloon merkitsemättä jättäminen ei kuitenkaan vähennä kustantajajäsenen jäsenmaksua.

  3. Lehden on riippumatta painetusta tai sähköisestä muodostaan muistutettava sisällöltään, rakenteeltaan ja ilmaisutavaltaan sitä, mitä yleisesti ymmärretään aikakauslehdellä.

  4. Toimituksellisten jäsenlehtien luetteloon merkittävällä lehdellä on oltava vastaava toimittaja ja sitä on julkaistava Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeiden sekä mainonnan tunnistettavuutta koskevien liiton käytännesääntöjen mukaisesti.

    Lehtiä, joita ei merkitä toimituksellisten jäsenlehtien luetteloon on julkaistava lain, hyvän tavan ja markkinoinnin eettisten sääntöjen mukaisesti. Lisäksi niiden on erotuttava toimituksellisista jäsenlehdistä.

 

Kysy lisää jäsenyydestä:
Johtaja Mikko Hoikka
040 186 3503

×

Haku: