Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Jäsenmaksu vuonna 2023

Kustantajajäsenten (aikakauslehtiä liiketoimintanaan kustantavat yritykset) jäsenmaksu lasketaan liiketoiminnan liikevaihdon ja julkaisijajäsenten (aikakauslehteä osana organisaation omaa viestintää julkaisevat yhdistykset ja yritykset) jäsenmaksu lehden fyysisen volyymin mukaan.

Jäsenet sitoutuvat jäsenmaksulaskutusta varten ilmoittamaan Aikakausmedia ry:lle, mille jäsenmaksuportaalle ne uudessa järjestelmässä sijoittuvat. Liikevaihtona käytetään viimeksi ennen laskutuspäivää päättyneen tilikauden liikevaihtoa ja volyymitietoina laskutuspäivää edeltävän kalenterivuoden tietoja.

Kustantajajäsenet

Jäsenmaksulaskelmassa otetaan huomioon kustantajajäsenen aikakausmedialiiketoiminnan koko liikevaihto. Tähän lasketaan kuuluvaksi sekä lukija- että mainostulot sekä painetuista että sähköisistä, sekä kustantajan itse julkaisemista että asiakkaalle tuotettavista aikakauslehden tavoin toimitetuista julkaisuista. Liikevaihtoon ei lasketa mukaan kustantajajäsenen kirja-, oppimateriaali-, sanomalehti-, radio- tai televisioliiketoimintaa eikä muiden tuotteiden tai palvelujen kuin itse aikakausmediaan kuuluvien julkaisujen verkkokauppaa.

Jos jäsenyritykset muodostavat keskenään konsernin, konsernin emoyritys maksaa jäsenmaksun omasta ja tytäryhtiöidensä puolesta koko konsernin aikakauslehtiliiketoiminnan liikevaihdon perusteella.

Liikevaihto Me           Jäsenmaksu 2023, euroa  
 alle 2      250
 2  -  5      600
 5 - 10     1 200
 10  - 20      3 000
 20 - 50     6 000
 50 - 100   12 000
 100 - 150    18 000
 yli 150    25 000

Julkaisijajäsenet

Jäsenmaksun volyymiluku lasketaan kertomalla painetun lehden levikki vuosittaisten ilmestymiskertojen määrällä. Jos lehdellä ei ole tarkistettua levikkiä, levikin sijaan laskelmaan otetaan mukaan lehden keskimääräinen painosmäärä päättyneeltä kalenterivuodelta. Jos julkaisijajäsen julkaisee useampaa aikakauslehteä, jäsenmaksun määräämiseksi lasketaan summa kunkin lehden levikistä/painoksesta sen vuosittaisilla ilmestymiskerroilla kerrottuna.

Levikki/painos kertaa vuosittaiset ilmestymiskerrat 
Jäsenmaksu 2023, euroa
alle 500 000   250
500 000 - 1 000 000   500
1 000 000 - 2 000 000   750
2 000 000 - 5 000 000  1 000
5 000 000 - 10 000 000  3 000
10 000 000 - 15 000 000  6 000
15 000 000 - 20 000 000  8 000
yli 20 000 000 10 000

Painetun lehden sähköinen versio ei vaikuta jäsenmaksuun. Jos lehti ilmestyy ainoastaan aikakauslehden tavoin toimitettuna sähköisenä julkaisuna, se otetaan laskuun mukaan levikin ja ilmestymiskertojen tulon korvaavana kiinteänä vertailulukuna 30 000 (jäsenmaksu 250 e).

Lisätietoja: johtaja Mikko Hoikka, p. 040 186 3503

×

Haku: