Haku

Aikakausmedia ry:n jäseninä ovat kaikki merkittävimmät suomalaiset aikakausmediakustantajat. Se on ainoa aikakausmedioiden etujen puolustaja Suomessa.

Jäsenistössä on yhteensä noin 250 yleisömedioiden, ammatti- ja järjestömedioiden sekä asiakasmedioiden julkaisijaa tai kustantajaa.

Aikakausmedia valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun.

Jäseniä on noin 250 ja ne julkaisevat lähes 500:aa aikakausmediaa printissä ja/tai digitaalisesti. Toimialayhteisössä ovat edustettuina yleisömediat, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat. Aikakausmedia ry (tuolloin Aikakauslehtien liitto ry) on perustettu vuonna 1946.

Aikakausmedia on Medialiiton jäsen. Merkittävä osa viestintäalan yhteisestä ja yleisestä edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta toteutuu kattojärjestössä Medialiitossa.

Erityistehtäviä ovat toimialan oma edunvalvonta, aikakausmedia-alan imagon vahvistaminen, markkinointi, tutkimus ja viestintä, nuorten lukutaidon edistäminen, koulutus ja kansainvälinen toiminta.

Aikakausmedian omistama Aikakausmedia ADS Oy huolehtii aikakauslehtien digitaalisesta mainosaineistojen välitysjärjestelmästä, ilmoitusvarausjärjestelmästä sekä mediakorttitietojen välityksestä mediatoimistoille.

Aikakausmedia on seuraavien kansainvälisten järjestöjen jäsen:

FIPP (International Federation of the Periodical Press; maailmanjärjestö)
EMMA (European Magazine Media Association); aikakauslehtien Eurooppa-järjestö)
CMA (The Content Marketing Association); Iso-Britannian asiakaslehtien järjestö)

×

Haku: