Haku

Editkilpailussa palkitaan jälleen parhaita aikakausmediakampanjoita ja aikakauslehtimainoksia

Tämän vuoden Editkilpailussa on 14 toimituksellista ja 3 markkinoinnillista sarjaa. Markkinoinnillisia sarjoja on kolme: Vuoden aikakausmediakampanja, Vuoden aikakauslehtimainos sekä Vuoden aikakausmediamainostaja.

Vuoden aikakausmediakampanja -sarjassa palkitaan vuonna 2021 julkaistu kampanja, joka on toteutettu yhdessä tai useammassa aikakausmedian kanavassa (printti, digi, some, tapahtumat, vaikuttajamarkkinointi jne.). Tuomaristo kiinnittää valinnassaan huomiota kampanjan tuloksellisuuteen, oivaltavuuteen ja toimivuuteen. 

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjassa palkitaan mainos tai mainossarja, jonka luovassa ratkaisussa on oivaltavuutta ja joka toimii aikakauslehtiympäristössä. Kilpailuun voi ilmoittaa mukaan toteutuksen, joka on ilmestynyt jossakin Aikakausmedian jäsenen aikakauslehdessä kilpailuvuoden aikana. Tähän sarjaan voi ilmoittaa myös erikoisratkaisun.

Vuoden aikakausmediamainostaja -sarjassa palkitaan aikakausmedioita markkinoinnissaan erityisen onnistuneesti hyödyntänyt mainostaja. Tähän sarjaan ei voi erikseen ilmoittautua, vaan voittajan valitsevat Aikakausmedian Mediamyyntiryhmän edustajat.

Tuomaristo painottaa aikakausmediakampanjan valinnassa tuloksellisuutta

Vuoden aikakausmediakampanja -sarjan ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainostaja- ja tekijätietojen lisäksi vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1. Case: Mitä tehtiin? Kerro, mitkä olivat kampanjan lähtökohdat, millaisia tavoitteita sillä oli ja millainen oli toteutus.

  2. Tulokset: Millaiset tulokset kampanja saavutti?

  3. Perustelut: Miksi juuri tämä kampanja pitäisi palkita?

  4. Linkit: Kampanjan arvioimiseen liittyvät linkit.

Näistä kohdista kannattaa kiinnittää erityisesti huomiota kohtaan 2. eli tulosten raportointiin. Tuomaristo arvostaa konkreettisia näyttöjä tuloksista riippumatta siitä, millainen mittaristo kampanjassa on ollut käytössä. Onnistunut kampanja voi jäädä palkitsematta, mikäli tuomaristo ei pysty todentamaan, että kampanjalla on ollut vaikutusta.

Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että kaikki oleelliset linkit ovat entryssä mukana. Tuomarin on helpompi arvioida vaikkapa verkkoadvertoriaalin tai vaikuttajan somepostausten onnistumista, jos hän pääsee suoraan klikkaamalla katsomaan postauksia ja niiden aikaansaamaa aktivointia. Ruutukaappaus case-kertomuksen yhteydessä on hyvä tapa nostaa toteutuksia esiin, mutta muutama linkki helpottaa arviointia.

Vuoden aikakauslehtimainos voi olla myös sarja tai erikoistoteutus

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjaan ei pyydetä erikseen perusteluja, vaan tuomaristo arvioi mainosta ikään kuin se tulisi vastaan aikakauslehteä lukiessa. Arvioinnissa otetaan huomioon myös mediavalinta sekä yleisesti mainoksen toimivuus aikakausmediaympäristössä.

Tähän sarjaan voi ilmoittaa mainoksen tai mainossarjan, joka on julkaistu yhdessä tai useammassa aikakauslehdessä vuonna 2021. Myös erikoisratkaisut hyväksytään.

Mikäli sarjaan ilmoittaa erikoisratkaisun, mukaan kannattaa liittää paino-pdf:n lisäksi myös valokuvat erikoistoteutuksesta, jotta tuomaristo saa käsityksen siitä, miten erikoisratkaisu käytännössä toimii. 

Viime vuoden kilpailussa molempien sarjojen voiton nappasi K-Rauta Repäise-kampanjallaan. Kunniamaininnan kampanjasarjassa saivat Into Kustannuksen Runkkarin käsikirja sekä Unileverin Dove Self-Esteem Project. Vuoden aikakausmediamainostajana palkittiin Essity Finland.

Ilmoittautuminen Editkilpailuun: Vuoden aikakausmediakampanja ja Vuoden aikakausmediamainos

Lue myös: Editkilpailun toimituksellisellisissa sarjoissa palkitaan parhaat aikakausmediat, jutut, kuvat, kannet ja tekijät.

Lisätietoja: Editkilpailun markkinoinnillisten sarjojen puheenjohtaja Outi Itävuo.

page shape 1 page shape 3
×

Haku: