Haku
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Sanomalehteä lukee päivittäin 96 prosenttia yli 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista, joko painettuna tai digitaalisena. Painetulla sanomalehdellä on päivittäin 2,9 miljoonaa lukijaa eli 67 prosenttia suomalaisista.

Suomalaiset lukevat keskimäärin neljää eri aikakauslehteä painettuna ja viittä eri aikakauslehteä painettuna tai digitaalisena. Yhden aikakauslehtinumeron lukemiseen käytetään keskimäärin 34 minuutta ja yhteen numeroon tartutaan kaksi kertaa. Lisäksi 49 prosenttia vastaajista kertoo talouteensa tilattavan maksullista suomalaista aikakauslehteä painettuna tai digitaalisena.

Suomalaiset lukevat keskimäärin kahta eri sanomalehteä painettuna ja peräti viittä eri sanomalehteä painettuna tai digitaalisena. Sanomalehtien lukumahdollisuuksia digitaalisuus siis kasvattaa jo huomattavasti. 59 prosenttia vastaajista ilmoittaa talouteensa tilattavan maksullista suomalaista sanomalehteä painettuna tai digitaalisena.

Tulokset ovat poimintoja Kansallisesta Mediatutkimuksesta KMT 2020, joka raportoitiin tammikuun lopussa. KMT 2020 -tutkimuksessa mitattiin yhteensä 100 sanomalehden ja niiden liitteiden, 89 aikakauslehden, 31 kaupunkilehden ja 12 lehtipaketin lukijamäärät. Lehtikohtaiset lukijamäärät löytyvät verkkosivuiltamme www.mediaauditfinland.fi/tilastot.

 

Lisätietoja:
MediaAuditFinland Oy                                                               
Kaija Sinko puh. 0400 489 876
Miikka Merikoski puh. 050 523 1596                                           

Kansallisen Mediatutkimuksen perustiedot:

  • Tutkimuksen toteuttaja: Kantar TNS
  • Tutkimuksen tilaaja: MediaAuditFinland Oy
  • KMT näytemäärä: 23 201
  • Tutkimuksen kohderyhmä: 15-vuotta täyttäneet mannersuomalaiset, joiden äidinkieli suomi tai ruotsi
  • Kohderyhmän koko: 4 295 000
  • Tutkimuksen tiedonkeruujakso: 1.7-1.12.2019 ja 15.1.-28.6.2020
  • Tutkimuksen toteutustapa: CAWI (Computer assisted web interview), mobiilioptimoitu tutkimuslomake
×

Haku: