Haku

Journalistin ohjeet päivitetään ensi vuonna

Tavoitteena on Journalistin ohjeiden mahdollisten muutosten lisäksi selkiyttää ohjeiden sisältöä muun muassa linkittämällä JSN:n tulkintaesimerkkejä kuhunkin Journalistin ohjeiden kohtaan. Tavoitteena on päivittää ohjeet vuonna 2023. Viimeksi ohjeita on päivitetty vuonna 2014. 

JSN tulkitsee hyvää Journalistista tapaa Journalistin ohjeiden perusteella. Journalistin ohjeista päättää Julkisen sanan neuvoston kannatusyhdistys, ja ohjeiden muuttaminen vaatii kannatusyhdistyksen yksimielisen päätöksen. 

Aikakausmedioden näkökulmaa JSN:ään tuovat kaudella 2023–2025 Kodin kuvalehden ja ET:n päätoimittaja Minna McGill ja varajäsenenä Eevan ja Kauneus & Terveys -lehden päätoimittaja Mari Paalosalo-Jussinmäki.

Aikakausmedian jäsenet ovat sitoutuneita siihen, että journalistisissa julkaisuissa noudatetaan Journalistin ohjeita. 

Julkisen sanan neuvosto

  • On tiedotusvälineiden kustantajien ja toimittajien perustama elin, jonka tehtävänä on tulkita hyvää journalistista tapaa ja puolustaa sanan- ja julkaisemisen vapautta.

  • Julkisen sanan neuvosto arvioi hyvää journalistista tapaa tulkitsemalla Journalistin ohjeita, jotka koskevat kaikkea journalistista työtä.

  • Neuvostoon kuuluu kahdeksan median edustajaa ja viisi yleisön edustajaa. Median edustajat valitsee JSN:n kannatusyhdistys. Yleisön edustajat valitsee neuvosto avoimen haun perusteella.
page shape 1 page shape 3
×

Haku: