Haku
Nainen selaa kännykkää
Kuva: Shutterstock

”Lehtien tilausmyynnin vaikeuttaminen on jyrkässä ristiriidassa Marinin hallituksen lupausten kanssa. Päätös vaarantaisi monen lehden elinkelpoisuuden ja heikentäisi alan työllisyyttä. Tässä ajassa ei missään tapauksessa pitäisi omilla kansallisilla päätöksillä tietoisesti heikentää vastuullisen median toimintaedellytyksiä”, Medialiiton hallituksen puheenjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi vetoaa.

Hallitusohjelman mukaan sananvapautta ja demokratian toimivuutta tuetaan vahvistamalla vastuullisen median toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä sekä kansalaisten tasavertaisia mahdollisuuksia saada luotettavaa tietoa ja sivistää itseään.

”Tässä hallituksen esityksessä näkyy valitettavalla tavalla, että Suomesta puuttuu mediapolitiikka. Riippumattoman journalismin ja luotettavan tiedon merkitys todetaan juhlapuheissa, mutta käytännön päätöksissä se unohdetaan”, Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho sanoo.

Journalistiliitto ja Medialiitto pitävät välttämättömänä, että sanoma- ja aikakauslehtien puhelinmyynti rajataan eduskunnassa kirjallisen jälkivahvistusvaatimuksen ulkopuolelle. Vastaavia lehtipoikkeuksia on käytössä muissa maissa, esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa. Ruotsissa lehtien tilaukset vähenivät, kun vahvistusvaatimukseen ei tullut lehtipoikkeusta.

”Lehdistöpoikkeus osoittaisi riippumattoman journalismin arvostusta elintärkeänä osana toimivaa demokratiaa. Luotettavan ja sivistävän tiedon tuottaminen on nyt tärkeämpää kuin koskaan”, Aho perustelee.

Puhelin on Suomen yhdyskuntarakenteessa lehtitilausten tärkein markkinointikanava. Tilaustulojen merkitys journalismin kustantamiselle on kasvanut, kun globaalit alustajätit vievät valtaosan digitaalisista mainostuloista.

Koti- ja puhelinmyynnin sääntelytarvetta arvioinut oikeusministeriön työryhmä katsoi, että puhelinmyynnin lisäsääntelyyn ei ole tarvetta. Jos puhelinmyynnin jälkivahvistukseen mentäisiin, sen ulkopuolelle voitaisiin rajata lehtitilaukset.

”Lehtien puhelinmyyntiin ei ole liittynyt monilta muilta toimialoilta tuttuja lieveilmiöitä. Puhelimella tapahtuva yhteydenpito ja myyntityö on useille tilaajillemme paras ja halutuin tapa asioida”, Kangaskorpi huomauttaa.

Lehtitilausten puhelinmyynnissä on suureen volyymiin nähden erittäin vähän ongelmia. Kuluttajan asema on jo nykyiselläänkin hyvin vahva. Tilauksilla on neljäntoista päivän peruutusoikeus, ja ne voidaan irtisanoa joustavasti.

 

Lisätiedot:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, p. 050 688 33                                                                   

Hanne Aho, p. 050 525 4345

                            

Journalistiliitto on 14 000 jäsenen itsenäinen ammattiliitto, joka valvoo jäsentensä aineellisia ja ammatillisia etuja. Jäsenemme työskentelevät lehtien, radion, television, media-alan ja erilaisten viestintäyhtiöiden palveluksessa ja yrittäjinä.

Medialiitto on media-alan ja graafisen teollisuuden yritysten edunvalvontajärjestö. Jäsenjärjestömme ovat Aikakausmedia, Graafinen Teollisuus, RadioMedia, Suomen Kustannusyhdistys ja Uutismedian liitto. Yhdessä edustamme noin 600:aa yritystä uutismedian, aikakausmedian, kirjojen ja oppimateriaalin kustantamisen sekä painamisen, radio- ja tv-toiminnan ja jakelun alueilla. Jäsenyritykset työllistävät Suomessa suoraan noin 20 000 henkilöä, ja liiton edustamien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto on noin 3,1 miljardia euroa.

×

Haku: