Haku
Tubettaja Papananaama.
Tubettaja Papananaama kertoo ajatuksiaan verkkodokumentissa.

Tubettajat ovat tämän hetken seuratuimpia nuorisoidoleita. Heiltä imetään vaikutteita arjen valintoihin, asenteisiin ja arvoihin sekä pyydetään apua hyvin henkilökohtaisiin ongelmiin. Tubettaja on samaistuttavampi ja aidompi verrattuna perinteisiin tähtiin, joiden esiintymistä ja olemista saattavat rajoittaa erilaiset sopimukset tai huolella rakennettu imago.

Tubettaa-verkkodokumentti valottaa, mitä YouTuben kulisseissa tapahtuu ja mitä tubettajat itse ajattelevat työstään. Dokumentti pohjautuu Aikakausmedian ja A-lehtien tutkimukseen, jossa haastateltiin 14:ää tubettajaa.

Tutkimuksen mukaan tubettajat tiedostavat vaikutusvaltansa, mutta kuinka he valtaa käyttävät, vaihtelee. Valtaosa tutkimukseen haastatelluista kokee olevansa roolimalli ja miettii sen vuoksi tarkasti, mitä sanoo tai tekee videoillaan, mutta osa ei ajattele asemaansa esikuvana aktiivisesti: he eivät koe olevansa vastuussa siitä, että sisältö sopii esimerkiksi alaikäisille katsojille.

Suosiosta ja saavutetusta vaikutusvallasta on tubettajalle hyötyä, kun yritykset kiinnostuvat kanavasta. Verkkodokkari avaa tubettamisen ansaintalogiikkaa ja tubettajien suhdetta kaupalliseen sisältöön.

Oppimateriaali sopii sekä tubettajien seuraajille että aikuisille, joille ilmiö on vieras.

Tubettaa-verkkodokumentti

Katso myös

Tubekulttuurin perusteet -verkkokurssi kasvattajille

×

Haku: