Haku

Verkkomateriaali tarjoaa viisi näkökulmaa journalismiin ja haastaa aikuisia mediankäyttäjiä pohtimaan median merkitystä ja omaa suhdettaan journalismiin. Aikakausmedian ja Uutismedian liiton tuottama materiaali on kaikkien vapaasti käytettävissä.

Mediakasvatustyötä on Suomessa tehty pitkään ja laadukkaasti, mutta pääasiassa lapsille ja nuorille. Aikakausmedian ja Uutismedian liiton yhteishankkeessa keskitytäänkin juuri aikuisiin, sanoma- ja aikakauslehtien ylivoimaisesti suurimpaan kohderyhmään.

– Aikuisille suunnattua mediakasvatussisältöä on edelleen tarjolla vähän siitä huolimatta, että tässä ajassa mediakriittisyys ja hyvä medialukutaito nähdään kansalaistaitoina ikään katsomatta, sanoo mediatuottaja Outi Laine Aikakausmediasta. - Journalismin pelisääntöjä on tarpeen avata heille, jotka sitä eniten kuluttavat.

– Journalismia kohdataan nykyisin mitä moninaisimmissa ympäristöissä eikä journalismi ole mediankäyttäjille enää itsestään selvän tuttua tai tunnistettavaa, jatkaa mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen Uutismedian liitosta. - Keskeinen median käyttäjän taito on osata tunnistaa journalismi ja muu vastuullisen median tuottaman sisältö. Siihen Mediaa, kiitos! -materiaali antaa työkaluja.

Näkökulmatekstejä ja todenmukaisia tehtäviä

Aineiston näkökulmateksteissä pohditaan muun muassa sitä, millainen on tulevaisuuden toimittaja, mikä on totuudenmukaisuuden merkitys journalismissa, miten yleisö vaikuttaa journalistisiin valintoihin ja millaisia muutoksia tekoäly ja robotiikka tuo journalismiin.

Materiaalin todenmakuisten ja interaktiivisten tehtävien avulla myös lukija pääsee testaamaan omaa tietämystään journalismista, mediaetiikasta ja toimittajan työstä. Käyttäjä saa pohtia esimerkiksi sitä, miten hän toimittajana uutisoisi tapauksen, jossa toimitus saa tiedon piiritystilanteesta Tampereella ja pian sen jälkeen Facebook-käyttäjä aloittaa live-streamin käynnissä olevasta piirityksestä – miten hän ratkaisisi tilanteeseen liittyvät eettiset ja tekijänoikeudelliset kysymykset. 

Materiaali perustuu media-alan ammattilaisten haastatteluihin, joissa kartoitettiin, mitä toimituksissa työskentelevät itse ajattelevat työstään, resursseistaan ja yleisöstään. Mediaa, kiitos! esittää median ammattilaisten ja journalistien näkökulman omaan työhönsä – miten, millä ehdoilla ja miksi mediaa tehdään nyt ja tulevaisuudessa.  

Verkkosivu www.mediaakiitos.fi julkaistaan 8.2.2021 osana Mediataitoviikon ohjelmaa.

Materiaalin ovat tuottaneet Aikakausmedia ja Uutismedian liitto.

Lisätietoja:
Mediakasvatusasiantuntija Outi Laine, Aikakausmedia, outi.laine@aikakausmedia.fi, p.050 535 9396

Mediakasvatusasiantuntija Hanna Romppainen, Uutismedian liitto, hanna.romppainen@uutismediat.fi,
p. 044 378 7184

 

page shape 1 page shape 4
×

Haku: