Haku
Mummo letittää aikakauslehteä lukevan lapsen tukkaa.
Kuva: Aikakausmedia / Jarkko Mikkonen

Aikakauslehti on julkaisu, joka ilmestyy säännöllisesti. Sen kussakin numerossa on useita artikkeleita tai toimituksellista aineistoa. Se ei sisällä pääasiassa liikealan tiedonantoja, hinnastoja, ilmoituksia eikä mainontaa. Aikakauslehti voi olla painotuote tai verkkojulkaisu ja on kaikkien tilattavissa tai laajalti saatavissa.

Ensin tuli naistenlehti

Ensimmäinen suomalainen aikakauslehti Om konsten att rätt behaga ilmestyi jo vuonna 1782. Tämä kasvatuksellinen, hyviä ominaisuuksia tähdentävä ja miellyttämisen taitoja opettava lehti oli suunnattu naisille. Noin sata vuotta myöhemmin aikakauslehdistö alkoi kasvaa voimakkaasti ja syntyi uusia lehtiä, kirjapainoja ja kirjakauppoja. Lukuharrastus lisääntyi ja kuva tuli osaksi lehteä. Aikakaus- ja sanomalehtien roolit selkenivät. Sanomalehdet erikoistuivat uutisten välittämiseen ja yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin ja aikakauslehdet kertoivat laajemmin asioiden taustoja ja käsittelivät tapahtumia ja teemoja kokonaisvaltaisesti.

Suomi on Euroopan kärkimaa

Tällä hetkellä Suomessa ilmestyy noin 3 000 aikakauslehteä, jotka jaetaan yleisö-, ammatti- ja järjestö- sekä asiakaslehtiin. Kaikista lehtiluokista löytyy lehtiä myös lapsille ja nuorille. Olemme lukijakansaa ja Suomi tunnetaankin Euroopan eniten aikakauslehtiä lukevana maana. Aikakauslehdelle on tyypillistä, että sitä ei lueta vain kerran, vaan siihen palataan uudelleen ja sen vuosikertoja säilötään.

Aikakauslehti on interaktiivinen media

Aikakauslehtien paikka ja tehtävä mediakentässä on sekä vakiintunut että elää jatkuvassa muutoksessa. Uusia lehtiä syntyy, vanhat uudistavat ilmettään ja jotkut lopettavat kokonaan. Painetulla aikakauslehdellä on vankka asema, mutta myös teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet on otettu käyttöön. Uudet sähköiset alustat ovat entisestään parantaneet aikakauslehtien interaktiivisuutta.

×

Haku: