Siirry hakuun ja työkalulinkkeihin
Siirry osion navigaatioon
Siirry päänavigaatioon

29.05.2019

Media- ja markkinointialan lukutaitositoumus edistää nuorten osallisuutta ja lukutaitoa

Sitoumuksen tavoitteena on kehittää konkreettisia toimia nuorten lukijoiden huomioimiseksi. Mukaan on ilmoittautunut jo 22 yritystä.

Aikakausmedian, IAB Finlandin ja Sanomalehtien Liiton yhteinen Kunnioitamme nuorta lukijaa -sitoumus haastaa media- ja markkinointiviestintäalan toimijat huomioimaan nuoren yleisön aiempaa paremmin.

Sitoumuksen tavoitteena on edistää nuorten lukutaitoa ja osaamista digitalisoituvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa. Se kannustaa mediayrityksiä vahvistamaan rooliaan mediakasvattajina sekä miettimään, käsitelläänkö sisällöissä tarpeeksi nuorille relevantteja aiheita ja kuuluuko mediassa riittävästi myös nuorten ääni.

Kunnioitamme nuorta lukijaa on alan yhteinen kattositoumus, jonka alla jokainen media voi laatia oman sitoumuksensa ja valita toimet, joilla aikoo nuoret lukijat jatkossa huomioida. Pienikin teko riittää, mutta tärkeintä on kehittää toimintaa tai tehdä jotain täysin uutta. Yritykset voivat esimerkiksi tehdä enemmän kouluvierailuja, ottaa TET-harjoittelijan, lisätä nuoria haastateltavia tai laatia nuorille kohdistetulle sisällölle oman somestrategian. On myös tärkeää muistaa, että nuoria eivät kiinnosta pelkät nuortenlehdet ja ”nuorten aiheet”.

Tähän mennessä mukaan on ilmoittautunut 20 sanoma- ja aikakauslehteä sekä kaksi markkinointiviestintäalan yritystä: Aikakauslehdistä mukana ovat Apu, Apu Juniori, Demi, Lapsen Maailma, Näkyvä Nainen, Taloustaito ja Trendi. Sanomalehdistä mukaan ovat ilmoittautuneet Aamulehti, Kaarina-lehti, Keskisuomalainen, Kunnallislehti, Kurikka-lehti, Loimaan Lehti, Länsi-Suomi, Pogostan Sanomat, Rantalakeus, Raumalainen, Satakunnan Kansa, Suur-Jyväskylän Lehti ja Uutis-Jousi. Markkinointiviestintäalan yrityksistä mukana ovat Dentsu Aegis Network ja Storybound.

Median rooli lukutaidon tukijana on keskeinen

Suomalaiset nuoret ovat lukijoina edelleen maailman kärkijoukossa. Erot lukutaidossa ovat kuitenkin huolestuttavat: joka kymmenes peruskoulun päättävä nuori ei saavuta riittävää lukutaitoa.

Monipuolinen ja vahva lukutaito on välttämätön kansalaistaito, ja median rooli on sen edistämisessä keskeinen. Lukemaan oppii lukemalla, ja monipuolinen mediankäyttö vahvistaa lukutaitoa sekä kykyä ymmärtää, tulkita ja tuottaa yhä moninaisempia sisältöjä. Samalla vahvistuvat osallistumisen ja vaikuttaminen taidot ja ymmärrys maailmasta.

Lukutaitositoumus on toteutettu Valtioneuvoston kanslian ylläpitämällä Sitoumus2050-työkalulla. Se on käytännön väline Agenda 2030:n tavoitteiden toteuttamiseksi Suomessa. Kukin sitoumus toteuttaa yhtä tai useampaa kestävän kehityksen ohjelman tavoitetta.

Lisätietoja:

Aikakausmedia
Piia Matikainen, mediakasvatusasiantuntija
piia.matikainen@aikakausmedia.fi
puh. 040 9209750

IAB Finland
Birgitta Takala, toiminnanjohtaja
birgitta.takala@iab.fi
puh. 040 5439165

Sanomalehtien Liitto
Hanna Romppainen, mediakasvatusasiantuntija
hanna.romppainen@sanomalehdet.fi
puh. 044 3787184

« Takaisin listaan


Haku ja sivuston työkalut
Linkit / Ota yhteyttä /

Yhteystiedot

Aikakausmedia
Käyntiosoite: Eteläranta 10,
00131 Helsinki


Postiosoite: PL 185, 00131 Helsinki
Sähköposti:
Puhelin: (09) 2287 7280

Laskutusosoite

Facebook

Twitter
Instagram

Henkilöstön yhteystiedot
Anna palautetta

Palvelut

Aikakausmedia on aikakauslehtijulkaisijoiden yhteistyöfoorumi, jonka jäseninä ovat kaikki merkittävät aikakauslehtikustantajat Suomessa.

Mediakortit.fi
Tiedot ja monipuoliset hakumahdollisuudet yli 200 aikakauslehdestä.

Koulujen lehtitilaukset
Tilaa koulullesi aikakauslehtiä alennettuun hintaan.

Jäsenluettelo
Jäsenkustantajien ja lehtien yhteystiedot.

Jäsenextranet
Jäsenten oma palvelu sisältää muun muassa tietoa tapahtumista.

Aikakausmedia ADS Oy

Aikakauslehtien liiton omistama yritys, jonka palveluja käyttävät niin pienet kuin suuretkin aikakauslehtikustantajat.

Ilmoitusvarausjärjestelmä
Ilmoitusaineistojen välitys- ja tarkitusjärjestelmä
Mediatietojen jakelujärjestelmä

Siirry Aikakausmedia ADS Oy:n sivuille