Haku

Koneet käyntiin! on mediakasvatusopas varhaiskasvatukseen ja alakouluun

Journalismi on median vahva kulmakivi. Vapaa ja luotettava tiedonvälitys taas on demokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan peruspilareita. Mediaan liittyvä tietotaito ja medialukutaito nähdään kansalaistaitoina, jotka koskevat kaikkia ikään katsomatta. Käsitteenä media on laaja ja medialukutaito vielä laajempi. Mediassa tietoa ja viihdettä sekä tuotetaan, että vastaanotetaan. Kansallisten mediakasvatuksen linjausten mukaisesti nykypäivän mediakasvatuksella parhaimmillaan lisätään ihmisten välistä ymmärrystä ja yhteenkuuluvuutta, vahvistetaan digitaitoja ja osallisuuden tunnetta: minäkin osaan, tiedän ja saan oman ääneni kuuluviin!

Aikakausmedian verkkosovellukset, kolme “konetta”: Lasten lehtikone, Sarjiskone ja Koululehtikone ovat osa Aikakausmedian Aikakauslehdet mediakasvattajina -toimintaa. Koneilla tuotetaan omaa mediasisältöä: tarinoita, juttuja, verkkolehtiä ja sarjakuvia. Tämä oppimateriaali antaa koneille yhteiset kannet. 

Koneet käyntiin! muodostaa pedagogisen jatkumon esiopetuksesta alakoulun kuudennelle luokalle: jo päiväkodissa tutustutaan oman lehden tekemiseen Lasten lehtikoneella, 1.–3. luokilla harjoitellaan kuvakerrontaa Sarjiskoneella ja 4.–6. luokalla syvennetään mediakasvatusta Koululehtikoneella. Tehtävissä huomioimme eri oppiaineet: miten koneita voi hyödyntää esimerkiksi matematiikan tai ympäristöopin tunneilla. Kaikki kolme konetta toimivat verkkoselaimessa maksutta.

Tutustu materiaaliin ja tilaa se itsellesi

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: