Haku

Varhaiskasvattajien vinkit: Ideoita lasten mediatuokioihin

Lempikirjan arvostelu

Kohderyhmä: Eskarit

Jokainen lapsi valitsee lempikirjansa, joka luetaan ääneen.
Kirjasta keskustellaan ryhmässä: Mitä jäi mieleen? Mikä oli opetus?
Ryhmän kanssa luodaan oma arvostelusysteemi, miten lapset voivat ilmaista mielipiteensä numeerisesti: esimerkiksi: 1‒5 peukkua.
Numeerisista arvioista koostetaan diagrammi, jonka avulla voidaan harjoitella myös matematiikkaa ja tutkia, kuinka monta peukkua mikäkin kirja on saanut.
Lapset kuvaavat kirjojen kannet, ja jokainen kuvailee lyhyesti oman kirjansa. Kirja-arviot talletetaan Lasten lehtikoneella.

Kiva kaveri -lehti

Kohderyhmä: 3‒6-vuotiaat

Alkulämmittely: Lyytin ja Sepon kaverikorttien Kiva kaveri -tehtävät

Lyytin ja Sepon kaverikorttien keltaisten kuvakorttien avulla voi lasten kanssa puhua siitä, mitä on kiusaaminen, miltä se tuntuu ja mitä voi tehdä, jos jotain kiusataan.

Lapset jaetaan pienryhmiin, joissa he saavat keskustella, millaisia kinkkisiä tilanteita on sattunut kavereiden välillä. Sitten lapset saavat pohtia, miten he haluaisivat esittää tilanteen ja taltioida sen.

Tämän jälkeen lapset saisivat haastatella toisiaan siitä, millainen on hyvä kaveri. Isommat lapset voisivat toimia haastattelijoina ja auttaa pienempiä. Tässä voi hyödyntää Lyytin ja Sepon harjoituslehtisen haastattelu- ja valokuvaustehtäviä. Lasten kommentit kirjataan ylös. Jokainen ryhmä tekee oman Kiva kaveri -lehden Lasten lehtikoneella. Jutut voi kuvittaa lasten piirroksilla tai ensimmäisessä tehtävässä otetuilla valokuvilla.

Yhteinen juttu

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Materiaalit: Lyytin ja Sepon kaverikortit ja laulut

Kaksi lasta piilottaaa yhdessä yhden Lyytin ja Sepon Kaverikorttien Yhteinen juttu -kortin huoneeseen sillä välin, kun muut lapset ovat toisessa huoneessa.

Laitetaan Lehtiralli ja Priimaa pukkaa soimaan merkiksi, että muut tietävät tulla huoneeseen. Lapset etsivät musiikin soidessa kortin huoneesta.

Kortin löydyttyä se luetaan ääneen ja lapset asettuvat vastakkain kahteen riviin. Kortissa kehotetaan keksimään vastapäisen kaverin kanssa jokin yhdistävä tekijä. Kun vastapäisen kaverin kanssa on löytynyt yhteinen juttu, se kerrotaan kaikille.

Sen jälkeen lapset saavat etsiä vanhoista lehdistä asiaan liittyvän kuvan, joka leikataan irti ja liimataan paperille.

Sama toistetaan tehtävä niin monta kertaa, että kaikki ovat olleet toistensa pareina.

Tämän jälkeen lapset kuvaavat työt ja kuvista tehdään oma lehti Lasten lehtikoneen avulla. Lehti tulostetaan päiväkotiin ja jaetaan sähköpostitse vanhemmille.

Päiväkodin uutiset

Kohderyhmä: 5‒6-vuotiaat

Alkulämmittely: Lapset saavat tutustua erilaisiin lehtiin ja tutkia, mitä niissä on. Aikuinen ohjaa tunnistamaan juttuja ja mainoksia. Lapset saavat pohtia, mistä kaikkialta voi saada tietoa maailman tapahtumista.

Jokainen lapsi saa etsiä kuvan jostain tunteesta ja piirtää siitä kuvan: mitä on tapahtunut ja kenelle? Kuvia tutkitaan yhdessä ja keskustellaan, mikä tunne kuvasta tulee. Kuvat voi tallettaa Lasten lehtikoneella.

Lapsiryhmä tekee omat uutiset, jotka talletetaan Lasten lehtikoneella. Lapset saavat haastatella toisiaan siitäm mistä he päiväkodissa tykkäävät ja mitä pitäisi muuttaa.

Seuraavaksi uutiset voi laajentaa koko päiväkotiin ja myöhemmin vaikka koko asuinpaikan uutisiksi. Lapset voivat haastatella ja kuvata toisiaan, päiväkodin henkilökuntaa ja vaikkapa perheenjäseniään tai unilelujaan.

Haastattelu- ja kuvausharjoitusten tukena voi käyttää Lyytin ja Sepon harjoituslehtistä.

Kaverikuva

Kohderyhmä: 3‒4-vuotiaat

Lapset saavat askarrella ison valokuvakehyksen.

Lapset saavat päättää, ovatko kuvassa yksin vai kaverin kanssa, ja he saavat itse valita kuvausympäristön. Lapset toimivat myös kuvaajina.

Jokainen saa päättää, mikä kuva itsestä tulostetaan vai tulostetaanko ollankaan. Kuvista tehdään juliste. Lopuksi jokainen saa kertoa omasta kuvastaan ja kertoa valinnoistaan.

Kuvat talletetaan myös sähköiseen kasvun kansioon. 

Erilaiset ystävät

Kohderyhmä: 5‒6-vuotiaat

Lapset jaetaan pienryhmiin. Ensin kuunnellaan Priimaa pukkaa.

Sen jälkeen aikuinen kirjoittaa taululle näkyviin sanat erilaisia ystäviä.

Sanoja tutkitaan yhdessä ja sen jälkeen lapset saavat etsiä ja leikata lehdistä sanojen kirjaimet ja liimata ne isolle paperille.

Sen jälkeen lapset saavat etsiä erinäköisten ihmisten kuvia lehdistä ja liimata ne julisteeseen.

Kun julisteet ovat valmiit, lapset pohtivat pienryhmissä, mitä yhteistä kaikissa kasvoissa on ja millaisia ilmeitä ja tunnetiloja kuvissa näkyy.

Lopuksi lapset saavat leikkiä Lyytin ja Sepon kaverikorttien Yhteinen juttu -tehtävän, jossa etsitään yhdistäviä tekijöitä kavereiden kanssa.

Lasten työskentely taltioidaan valokuvaamalla, ja niistä voidaan myöhemmin koostaa oma Erilaisia ystäviä -lehti Lasten lehtikoneella.

Yhteinen tarina

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Alkulämmittely: Lyytin ja Sepon kaverikorttien Minulla on asiaa! -kortit (Eri mieltä ja Mielipiteen ilmaus)

Lasten kanssa keskustellaan siitä, ettei ole vaarallista olla kaverin kanssa eri mieltä. Sen jälkeen lapset saavat kertoa, mikä päiväkodissa on kivaa. Jokainen saa kertoa mielipiteensä.

Tämän jälkeen otetaan Sanaseppo-korteista Jatka tarinaa -tehtävä.

Aikuinen kirjoittaa tarinan ylös, ja lapset saavat tehdä valmiista tarinasta näytelmän tai nukketeatterin. He saavat yhdessä miettiä, kuka haluaisi esittää mitäkin roolia. Näytelmä videoidaan tai valokuvataan sarjakuvaksi.

Kehumiskone ja Supersankarit-lehti

Kohderyhmä: 3‒6-vuotiaat

Lattialle levitetään Lyytin ja Sepon kaverikorttien turkoosit kuvakortit, joihin on kuvattu erilaisia taitoja.

Jokainen lapsi saa vuorollaan mennä isoon pahvilaatikkoon tai tuoleista ja vilteistä tehtyyn majaan, joka nimetään Kehumiskoneeksi.

Muut saavat vuorollaan kehua laatikossa olijaa ja käyttää apunaan kuvakortteja. Kortit voi viedä laatikkoon. Jos kehu on sanallinen, aikuinen kirjaa sen ylös.

Kehukierroksen päätteeksi lapsi tulee pois laatikosta korttien kanssa ja asettuu makaamaan ison paperin päälle. Hänen ympärilleen levitetään kuvakortit, joita muut hänelle valitsivat, ja aikuinen kirjoittaa sanalliset kehut paperiin. Sitten lapsesta otetaan kuva kehujen kanssa. Kuvat laitetaan ryhmätilan seinälle, jotta voidaan myöhemmin muistella, miksi kukin ryhmäläinen on niin mainio. Kuvat voi myös tallettaa Lasten lehtikoneella ryhmän omaksi Supersankarit-lehdeksi, jossa jokaisella lapsella supertaitoineen on oma sivu.

Taidot jakoon

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Aikuinen näyttää lapsille 10 sekunnin videon, jossa hän esittelee jonkin taidon pantomiiminä. Lapset arvaavat, mikä taito on kyseessä.

Sen jälkeen lapset saavat tehtäväksi ilmaista pantomiiminä yhden sellaisen asian, jonka he osaavat.

Aikuinen ohjaa tarvittaessa lapsia tunnistamaan omia taitojaan. Lapset esittävät taitojaan vuorotellen ja esitykset videoidaan tabletilla tai puhelimella.

Videot katsotaan yhdessä ja muut saavat arvata, mitä taitoa kukin kuvaa.

Luontolehti

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Alkuksi lasten kanssa tutustutaan luontolehtiin (esim. Sieppo, Suomen luonto). Millaisia kuvia ja juttuja lehdissä on?

Lämmittelyleikit ulkona: Lyytin ja Sepon kaverikorttien Seppo kuvaa! -tehtävä, jossa matkitaan kaverin asentoja. Sen jälkeen tehdään Kirjoita keholla -tehtävä, jossa muodostetaan yhdessä ryhmän nimen kirjaimia. Lapset jaetaan toimimaan kolmen hengen ryhmässä, joista jokainen ryhmä muodostaa kehoillaan yhden kirjaimen. Kuva tulostetaan päiväkodin seinälle ja sitä voi myös käyttää lehden kantena.

Lapset pääsevät luontoon tutkimaan, mitä vuodenaikaan kuuluvia merkkejä on näkyvissä. Lapset saavat kuvata myös muita luontohavaintoja.

Jokainen saa myös tehdä luonnonmateriaaleista oman taideteoksen ja valokuvata sen.

Myöhemmin jokainen saa kertoa omasta havainnostaan ja kuvistaan. Tässä voi hyödyntää Puheesta tekstiksi -ohjelmaa. Kuvat ja tekstit talletetaan Lasten lehtikoneella omaksi lehdeksi, joka tulostetaan ryhmälle ja jaetaan pdf-tiedostona vanhemmille.

Lempikirjain

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Lapset saavat leikata lehdistä mieleisiään kirjaimia ja numeroita ja tehdä niistä oman julisteen. Mistä kirjaimista ja numeroista kukin tykkää? Minkä väriset ovat kenenkin suosikkeja?

Jokaisen julisteesta otetaan kuva ja lapset saavat vertailla, mitä yhteistä niissä on. Löytyykö kaverin työstä oman nimen kirjaimia?

Kuvamanipulaatio

Kohderyhmä: 4‒6-vuotiaat

Lapset saavat tutkia erilaisia lehtiä ja pohtia, mistä tietää, että jokin on totta.

Tämän jälkeen he saavat tehdä oman kuvamanipulaation leikkaamalla lehdistä erilaisia kuvia ja kuvan osia ja yhdistellä niistä uuden kuvan (esim. koira, jolla on pään paikalla kukka, tai dinosaurus, jolla on ihmisen vartalo). Julisteet laitetaan seinälle ja valokuvataan. Kuvat voi tallettaa Lasten lehtikoneella ja tehdä vaikkapa oman Valeuutiset-lehden.

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: