Haku

Näin valitaan Editkilpailun markkinoinnillisten sarjojen voittajat

Vuoden 2020 Editkilpailussa oli 14 toimituksellista ja 3 markkinoinnillista sarjaa.

Sarjoille on yhteistä se, että lähes kaikissa voittajat paljastuvat vasta julkistustilaisuudessa – edes tuomaristo ei tiedä voittajaa. Ainoan poikkeuksen tekee Vuoden aikakausmediamainostaja -sarja, jossa ei ole shortlistaa.

Vuoden aikakauslehtimainoksen valinta on pitkä prosessi

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjan esityöt alkavat jo heti vuoden alussa, sillä Aikakausmedia valitsee kuukausittain ehdokkaita jäsentensä lehdistä Kuukauden aikkarimainos -kilpailua varten.

Vaihtuvan tuomarin arvioitavaksi päätyy 10 mainosta kuukausittain, ja näistä useat otetaan mukaan myös Vuoden aikakauslehtimainos -sarjaan. Usein Editkilpailun voittaja on löytynyt Kuukauden aikkarimainoksissa shortlistattujen mainosten joukosta, mutta myös kisan ulkopuolisia mainoksia on valittu kärkeen.

Vuoden lopulla Editkilpailun sivusto avautuu, ja sitä kautta vastaanotetaan lisää ehdokkaita Vuoden aikakauslehtimainos -sarjaan. Tätä kautta ilmoitetut mainokset otetaan automattisesti mukaan tuomariston arvoitavaksi.

Kun kaikki mainokset ovat koossa, tuomaristo saa antaa ennakkoon äänensä parhaista mainoksista. Sellaiset mainokset, jotka eivät ole saaneet ennakkoääniä lainkaan tai vain vähän, eivät pääse mukaan tuomariston kokoukseen.

Karsinnan jälkeen tuomaristo kokoontuu yhteen käsittelemään kutakin jatkoon päässyttä mainosta yksitellen. Kokouksen aikana tuomariston puheenjohtaja kerää kommentit kustakin mainoksesta, ja tuomariston on myöhemmin mahdollista tarkentaa arviotaan kirjallisesti. Näistä kommenteista muodostuvat voittajamainoksen perustelut.

Keskustelun jälkeen kukin tuomari antaa äänensä parhaille mainoksille suoraan tuomariston puheenjohtajalle, joka laskee äänet yhteen ja huomio tarvittaessa jääviysasiat, mikäli jollain tuomarilla on sidonnaisuuksia käsiteltäviin mainoksiin. Voittaja on se, joka on saanut eniten ääniä – tasatilanteessa tuomariston puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Tässä sarjassa ei oteta vastaan minkäänlaisia perusteluja kilpailuun ilmoittauduttaessa, vaan mainoksia arvioidaan pelkästään näkyvän toteutuksen perusteella – eli siten, kuin se tulisi vastaan aikakauslehdessä.

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjaan voi ilmoittaa yksittäisten mainosten lisäksi myös mainossarjoja ja erikoistoteutuksia.

Aikakausmediakampanjan valinnassa tuloksellisuus ratkaisee

Vuoden aikakausmediakampanja -sarjassa palkitaan kilpailuvuonna aikakausmediassa toteutettu kampanja. Palkittava kampanja voi olla toteutettu yhdessä tai useammassa aikakausmedian kanavassa (printti, digi, some, tapahtumat, vaikuttajamarkkinointi jne.).

Toisin kuin mainossarjassa, kampanjoita arvioiva tuomaristo kiinnittää valinnassaan huomiota kampanjan todennettuun tuloksellisuuteen.

Sarjaan ilmotettavilta kampanjoilta kysytään erikseen tietoja kampanjan kanavista, toteutuksesta ja tuloksista. Ilmoittautumislomakkeen kysymyksiin kannattaa panostaa ja avata tuloksia mahdollisimman avoimesti, sillä hyväkin kampanja voi jäädä rannalle, mikäli tuomaristo ei saa käyttöönsä kunnon perusteluja.

Voittajan valinta tapahtuu siten, että tuomaristo tutustuu etukäteen kaikkiin mukaan ilmoitettuihin kampanjoihin, jonka jälkeen niistä kokoonnutaan keskustelmaan yhteisesti. Tässä sarjassa tuomarit pisteyttävät kunkin kampanjan eri osa-alueet ja kokonaisuuden, ja toimittavat kokouksen jälkeen puheenjohtajalle sekä pisteytykset että perustelunsa parhaista kampanjoista.

 

Vuoden 2020 Editkilpailun voitot menivät aikakauslehtimainos- ja aikakausmediakampanja -sarjassa samaan osoitteeseen; K-Raudan Repäise-sarjatoteutukselle.

» Katso kaikkien sarjojen voittajat ja tallenne palkintojenjaosta Editkilpailun sivuilta

 

Lisätietoja:
markkinoinnillisten sarjojen puheenjohtaja Outi Itävuo

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: