Haku

Mainoksen on erotuttava artikkelista, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Testaa tietosi!

  1. Lukijan on voitava aina helposti erottaa toimituksellinen sisältö ja mainonta toisistaan.

  2. Mikäli mainos muistuttaa tekstin määrän ja asettelun puolesta toimituksellista sisältöä, se on merkittävä tunnistetekstillä mainos korkeudeltaan sekä paksuudeltaan vähintään mainoksen leipätekstin kokoisin kirjaimin. Tunnistetekstin on väriltään erotuttava pohjaväristä yhtä selkeästi kuin mainoksen leipäteksti. Tunnistetekstin lisäksi mainoksen on erotuttava graafiselta ilmeeltään selkeästi lehden toimituksellisen sisällön ilmeestä. Mainostajan tuotemerkki ei yksistään riitä täyttämään tunnistettavuuden edellytyksiä.

    Mainoksen kirjasintyypillä ei saa jäljitellä lehdessä pääasiallisesti käytettäviä kirjasintyyppejä. Mikäli mainostajan brändi-ilmeeseen kuuluva kirjasintyyppi muistuttaa läheisesti lehden pääasiallisessa käytössä olevaa kirjasintyyppiä, on muilla keinoin huolehdittava siitä, että mainos erottuu tästä huolimattakin helposti toimituksellisesta sisällöstä.

  3. Lehden artikkelit eivät sisällä piilomainontaa. Tuotteiden ja palvelujen valinta artikkeleissa esiteltäviksi tapahtuu lukijalähtöisin, artikkelin teemasta määrittyvin perustein.

  4. Mikäli jokin lehden sisällöistä on tuotettu osana yhteistyötä yrityksen kanssa, jonka tarjoamat tuotteet tai palvelut tulevat myös esille sisällössä, yhteistyön luonteen on tultava selväksi lukijalle. Pelkkä yhteistyökumppanin logo ei sellaisenaan riitä täyttämään edellytystä.

  5. Sääntöjä arvioidaan lehden tavanomaiseen kohderyhmään kuuluvan, tarkkaavaisen ja kohtuullisen medialukutaidon omaavan lukijan näkökulmasta. Tällaisen lukijan on kyettävä tunnistamaan markkinointi markkinoinniksi ilman tarkempaa perehtymistä.

Sääntöjä tulkitaan sopusoinnussa kuluttajansuojalain 2 luvun 4 §:n ("Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan.") sekä Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeiden 16. kohdan kanssa ("Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava."). 

Lehden on hyvä muistuttaa myös alihankkijoitaan ja mainostajiaan sääntöjen olemassaolosta. Ne löytyvät Aikakausmedian sivuilta suomeksi ja englanniksi. Säännöt sitovat kaikkia Aikakausmedian jäsenten julkaisemia ja kustantamia journalistisia medioita.

Mainonnan käytännesäännöt suomeksi

Mainonnan käytännesäännöt englanniksi

Teksti: Outi Itävuo | kuva: Jarkko Mikkonen
page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: