Haku

Nyt se on julki – uudistettu ja entistä parempi Mediakorttipalvelu!

Aikakausmedian Mediakortit.fi-palvelu on Suomen suurin kaikille avoin mediatietopalvelu. Se kertoo mainostajalle ja mediasuunnittelijoalle kaiken olennaisen tiedon aikakauslehdistä suomeksi ja englanniksi. Sieltä löytyvät esimerkiksi lehtien ilmestymispäivät ja teemat sekä mainosten hinnat printissä ja digissä. 

Mediakorttipalvelussa on mukana lähes 180 suomalaisen aikakauslehden tiedot. Mukana on yleisö-, asiakas- sekä ammatti- ja järjestömedioita. Kaikki tieto on saatavilla ilman kirjautumista. 

Mediakortit.fi-palvelu on Suomen suurin kaikille avoin mediatietopalvelu.

Mediakortteja käyttävät ahkerimmin mediatoimistoissa työskentelevät mediasuunnittelijat, joista jopa yli puolet hyödyntää sitä viikottain. Lisäksi palvelua käyttävät mainostajat Suomessa ja ulkomailla sekä suuri yleisö eli lehtien lukijat.

Pyysimme loppuvuodesta palautetta Mediakorttipalvelusta ja nyt sivustoa on uudistettu saamamme palautteen perusteella. Lue alta, mikä kaikki muuttui! 

Näin Mediakorttipalvelu uudistui

1. Hakuominaisuudet ovat monipuolisemmat

Lehtiä voi hakea monilla eri tavoilla, kuten lehden tyypin ja aihealueen sekä hakusanan ja ilmestymisajan perusteella. Hakua voi myös rajata käänteisesti siten, että hakuun ei tule lainkaan tiettyjä sanoja.

Tässä esimerkissä on haettu vapaalla sanahaulla puutarha-sanan sisältäviä lehtiä. Haku kohdistuu kaikkiin lehden tietohin, mutta sitä voi rajata koskemaan vaikkapa lehden teemoja. Hakutulokset on rajattu yleisölehtiin ja asumisen, puutarhan, pienraudan ja remontoinnin lehtiin. Myös ilmestymisaikaa on rajattu.

2. Vertailu on kätevämpää

Palvelussa käyttäjä voi kerätä eri lehtiä itselleen "ostoskoriin" ja rakentaa itselleen vertailun niistä asioista, jotka juuri häntä kiinnostavat, kuten ilmestymisaikatauluista, teemoista ja hinnoista. KMT-lehdistä tietoa on enemmän, ja käyttäjä voi esimerkiksi vertailla lukijoiden ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa tai tutkia, minkä lehden lukijat kuuntelevat eniten podcasteja. Laajat vertailut voi viedä itselleen Exceliin.

Lähes kaikkea KMT:ssa olevaa tietoa voi vertailla. Vertailuun on valittu kolme eri lehteä ja lukijoiden sukupuoli+ikäjakauma, vastuulliset valinnat, kotimaisuuden sekä sertifioitujen tuotteiden suosiminen. 

3. Tieto on selkeämmin esitetty

KMT-tietoa on palvelussa edelleen runsaasti, kuten palautekyselyssämme toivottiin, mutta tärkeimmät tiedot, kuten lukijamäärä ja lukijoiden perusdemografiat on pyritty nostamaan selkeämmin esiin. Taulukoiden lisäksi tietoa näytetään myös dynaamisten graafien avulla.

4. Someseurannan tulokset integroitiin palveluun

Aikakausmedian kuukausittaisen someseurannan tulokset päivittyvät jatkossa kuukausittain mediakortteihin. Seurannassa on huomioitu vain lehtien omat kanavat, ei esimerkiksi kustantajan tai julkaisijan kanavia.

5. KMT-raportit auttavat laittamaan lehtiä järjestykseen

Jos ei tiedä, millaista lehteä etsii, voi olla helppo tutkia erilaisia listoja. KMT-tiedoista on tehty useita erilaisia raportteja, joissa käyttäjä pystyy itse lajittelemaan lehdet haluamaansa järjestykseen.

Kiinnostuksen kohteita voi sortata lukijoiden määrän tai osuuden mukaan. Golflehden lukijoissa on suhteellisesti eniten sijoittamisesta kiinostuneita.

Myös muita käytettävyyteen liittyviä parannuksia on jo tehty, ja kehitystyö jatkuu palvelun julkaisun jälkeen. Toivomme runsaasti palautetta ja kehitystoiveita – niitä voi jättää esimerkiksi sivuston ylälaidasta löytyvän painikkeen kautta! 

Tutustu uudistuneeseen sivustoon täällä

Teksti: Outi Itävuo | kuva: Anniina Nissinen

Lisätietoa:
Outi Itävuo
markkinointipäällikkö
outi.itavuo@aikakausmedia.fi
040 540 1820

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: