Haku

Korona-aika lisäsi ammatti- ja järjestölehtien lukemista

Aikakausmedia tutki yhdessä JHelske Researchin kanssa 20 ammatti- ja järjestölehden lukijoiden mielipiteitä omasta lehdestään. Vastaajia oli yhteensä yli 12 000.

Tutkimukseen vastanneista lukijoista 20 prosenttia kertoi korona-ajan lisänneen oman lehtensä lukemista. Vain 4 prosenttia kertoi lukeneensa vähemmän. Keskeisiä syitä lukuinnon kasvulle olivat lisääntynyt vapaa-aika, tarve saada täsmätietoa pandemian vaikutuksista omaan alaan sekä vertaistuen hakeminen oman alan lehdestä.

– Etätöiden lisääntyminen loi ammatti- ja järjestölehtien lukijoille uusia mediahetkiä, kertoo Aikakausmedian tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

– Vastaajat kertoivat muun muassa käyttäneensä työmatkasta vapautuneen ajan rauhallisiin aamiashetkiin, joihin myös oma ammatti- tai järjestölehti pääsi mukaan. Samoin lehti otettiin herkemmin kaveriksi lounastauolle, minkä koettiin helpottavan työn touhusta irrottautumista.

Myös elämänpiirin supistuminen vaikutti lukemiseen. Kun kulttuurimenot ja harrastusmahdollisuudet sekä mahdollisuus tavata läheisiä olivat vähissä, kotona vietetty aika lisääntyi ja lehteen oli enemmän aikaa syventyä.

Muita keskeisiä syitä olivat halu saada täsmätietoa pandemian vaikutuksista omaan alaan sekä lisääntynyt vertaistuen tarve.

– Oma lehti koetaan normaalitilanteessakin tärkeäksi tiedonlähteeksi itseä kiinnostavasta alasta tai harrastuksesta, mutta pandemia-aikana sen rooli korostui. Kun koko maailma oli uuden tilanteen edessä, juuri omaan ammattiin ja tilanteeseen soveltuvaa täsmätietoa janottiin, Itävuo kertoo.

Vertaistuen tarve näkyi erityisesti potilasjärjestölehtien lukijoissa, jotka elävät jonkin sairauden kanssa sekä ammattilehtien lukijoissa, jotka kaipasivat kollegoiden tukea työssään. Etä- ja lähitöissä olevat etsivät lehdestä tukea jaksamiseen ja tietoa hyväksi koetuista käytännöistä muuttuneessa työympäristössä.

Tutkimukseen vastanneista 77 prosenttia kertoo lukemansa lehden olevan tärkeä alan tiedonlähde. Usein ammatti- ja järjestölehti on ainoa julkaisu, josta saa ajantasaista ja syventävää tietoa tietystä aiheesta omalla äidinkielellä.

» Tutustu tutkimusraporttiin


Lisätietoja: markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: