Haku

6 x näin kirjoitat vähemmistöistä

Sateenkaarivähemmistöstä kertovan jutun näkökulman ja sanaston viilaamiseen kannattaa käyttää aikaa. Pitkälle pääsee tarkastelemalla omia ennakko-oletuksiaan kriittisesti ja suhtautumalla aiheeseen kunnioittavasti. 

On esimerkiksi hyvä muistaa, että sukupuolivähemmistöihin kuuluu monenlaisia ihmisiä, joista osa käy läpi sukupuolen korjauksen ja osa ei. Seksuaalivähemmistöön kuuluvan ihmisen identiteetti ei taas näy ihmisestä ulospäin. Termipulmissa voi hyödyntää asiantuntija-apua ja oppaita. 

  1. Kenelle kirjoitat? Kun jutun aiheena ovat sateenkaari-ihmiset, pidä huolta, että puhuttelet myös heitä. Älä oleta, että kyseessä on pieni vähemmistö. Parisuhdetta ja seksiä käsittelevissä jutuissa taas on turha puhua miehistä ja naisista, sillä et voi tietää lukijan kumppanin sukupuolta.

  2. Tarkista termit. Vanhanaikaiset ilmaukset voivat olla virheellisiä tai ristiriidassa nykytiedon kanssa. Hermafrodiitti ja transseksuaali ovat esimerkkejä sanoista, joita ei tule käyttää, vaikka ne yhä löytyvät monesta tekstistä. Myös termi vastakkainen sukupuoli on vanhahtava, sillä sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Termejä on aikanaan suomennettu väärin, ja käsitys sukupuolen moninaisuudesta on ottanut harppauksia eteenpäin. Käytä aikaa siihen, että selvität, mitkä ovat oikeat termit käsittelemääsi aiheeseen.  

  1. Selitä ja avaa. Jos käytät erikoissanastoa, väännä lukijalle rautalangasta niiden merkitys ja taustat. Jos haastateltava kertoo olevansa panseksuaali, selitä lukijalle mitä sana tarkoittaa ja miten se kuvaa ihmisen identiteettiä.

  2. Kunnioita. Ihmisellä on aina itsemäärittelyoikeus, joten älä oleta ihmisen sukupuolta tai identiteettiä. Jos et tiedä, kysy. Varo vähättelemistä ja stereotypioiden vahvistamista. 

  3. Kiinnitä huomiota kuvitukseen. Kuvissa olisi aina hyvä muistaa ihmisten moninaisuus: esimerkiksi maskuliinisuus ja feminiinisyys eivät ole sidoksissa tiettyyn sukupuoleen. Kuvapankkikuvien kanssa kannattaa olla tarkkana, jotta ei valitse aina kuvia valkoisista, cis-sukupuolisista ja laihoista ihmisistä. 

  4. Pura normeja. Sanavalinnoillasi voit ylläpitää tai purkaa syrjiviä rakenteita. Kieli luo käsitystä siitä, mitä pidetään normaalina ja toivottavana. Onko tarpeen puhua miehistä ja naisista vai voisitko sen sijaan käyttää kaikki sukupuolet kattavaa sanaa?

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus ja Seta auttavat mediaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyvien termien kanssa ja asiantuntijahaastateltavien löytämisessä. 

Lue myös: ”Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen huomioiminen on ihan itsestään selvää” – näin vähemmistöt huomioidaan Trendissä ja Lapsen Maailmassa.

Teksti Suvi Vanamo Helle | Kuva Shutterstock

Lähteet: Sateenkaari journalismissa (Seta) ja Syrjimätön kieli (Elina Vainikainen, KSL Opintokeskus). 

page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: