Haku

Media-alalla kaivataan osaamista digitaitoihin, monikanavaisuuteen ja kaupallistamiseen

Digitaalisuuteen liittyvät taidot nähdään tärkeinä käytännön työkalujen sekä muutosvalmiuden osalta. Tähän liittyvä monikanavaisuus on muuttanut media-alan toimintaa, sillä käytössä olevien kanavien määrä on kasvanut digitalisoitumisen myötä. Myös kaupallisuuden ja liiketoiminnan periaatteiden ymmärtäminen nähtiin tärkeänä. Media-alalle tärkeitä alueita kaupallisuudessa olivat erityisesti tuotteiden ja palvelujen monetisointi sekä hinnoittelumallit.

Näiden osaamistarpeiden pohjalta luotiin perustuksia media-alan yhteiselle oppimisalustalle. Hankkeen puitteissa pilotoitiin palvelua, joka toimisi media-alan työntekijöiden pääasiallisena paikkana itseoppimiseen ja taitojen kehittämiseen. Seuraavaksi oppimisalusta on tarkoitus ottaa käyttön. Hankkeen tulosten myötä lisätään myös toimialan ja oppilaitosten välistä vuorovaikutusta ja perustetaan yhteinen foorumi.

MediaTyö2030 on Medialiitto ry:n sekä alan palkansaajajärjestöjen Suomen Journalistiliitto ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli löytää osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen keinoja, joita voidaan hyödyntää laajasti media-alan yritystoimijoiden kesken lyhyellä aikavälillä.

Hankkeen taustalla on media-alan jatkuva muutos ja nopea murros, johon oppilaitosten ja koulutusten ei olla nähty vastaavan tarpeeksi nopeasti. Hanke vastaa työntekijöiden ja yritysten tarpeeseen kehittää jatkuvaa oppimista työelämässä.

Lue lisää hankkeesta täältä

Kuva: Unsplash

MediaTyö2030 – Media-alan tulevaisuuden osaamistarpeet ja jatkuva oppiminen

  • Medialiitto ry:n sekä alan palkansaajajärjestöjen Suomen Journalistiliitto ry:n, Teollisuusliitto ry:n ja Ammattiliitto Pro ry:n yhteinen kehittämishanke.
  • Projektin tavoitteena oli löytää osaamisen kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen keinoja, joita voidaan hyödyntää laajasti media-alan yritystoimijoiden kesken lyhyellä aikavälillä.
  • Hanke käynnistyi kesäkuussa 2021 ja päättyi joulukuussa 2022.
  • Hanke on osa TYÖ2030-ohjelmaa, jonka operatiivisesta toiminnasta vastaa Työterveyslaitos. Hankkeelle myönnettiin 190 000 euron rahoitus.
page shape 1 page shape 3

Lue myös

×

Haku: